مطالب

صفحه اصلي سايت نيك انديشان

بایگانی مطالب نوشته شده در وبلاگ

هدف از تشکیل گروه نیک اندیشان

گزارش میتینگ

اعلان میتینگ

مبارزه / نهضت خوبان

همراهان

. آرزو

. باران

. برديا

. مهشاد

. سعید

. دليا

. رضا

. ناهيد

. فائزه

. حميد

. فريبرز

. فروغ

. قاسملو

. مهديه

. آرين

. اعظم

. ايمان

. ژيلا

. Kiaye Nabi

. Samira

. مهرناز

. مهرناز

. ميثم

. نيلوفر

. مينا

. فرشاد

. مصطفي

. فاطمه

. نگین

. سارا

. پويا

. رادي

. شيدا

. راضیه

. سعيده

. ساسان

. شهاب

. سينا

. سياوش

. هادي

. سولماز

. سمیه

. منصور

. یوسف

. وديعه

. الهام

. شيوا

. هدا

. زهرا

 

معرفی چند وبلاگ

سرزمین رویایی
نکته ها!
زوربا
ماه نقره ای
مسافر آنسو
بازمانده
بی نام بی پایان
زهرا
خاتون
آبی آسمانی
همه یه نفر
جدال با خاموشی
من لیلی - کو مجنون
یه مریم دست و پا چلفتی
انگوری
گاه نامه آبی
خوشحال ترین خوشحال
حرف های دوستانه
جایی همین نزدیکی
خط خطی های دفترم
نی نی جون
سلام هموطن
پدر خوانده
منم آن پرنده که تنها گناهش پرواز است
ترنم
در مه
گلابتون خانومی

 

به نام نامي عشق

نوشته شده در روز: جمعه  12  بهمن ماه  1386 -- ساعت : 10:47

                               به نام نامي عشق                   

 

        دستم را برپيشاني عرق كرده پنجره ميگذارم،تا اثرم واثرش باقي بماند آتش درونم از سرماي پنجره خاموش ميشود.آنگاه اين جملات را كه از لفت وليس كلمات برايم باقي مانده مينويسم وتو، بارها بخوان، چرا كه مخاطبش تويي .

      مورچه صفت دانه محبت بي ثمر تورا-كه به آن ميبالي-بر دوشهاي خويش ميكشم تا گمان نكني حامل اين بار گرده هاي مردانه توست.حتي گاهي دلتنگ ميشوم براي جفتك هاي عاشقانه ات تو بي خبر ترين صفير عاشقان در همه دوره هاي تاريخي چرا كه از معشوق بيخبري...

      زودتر از آنچه بايد ،زودتر از آنچه شايد،بگذار وبگذر...به قول خودت عشقت را وبه قول من خودت را.

      هميشه تورا ميبينم ،نه در لباس عشق كه گرفتار زندان شبخيز خودي و دانه هاي محبتت را در پاي خود قرباني ميكني ومرا از اين مهري كه به نام من كرده اي بهره اي نيست.به سويت رگباري از سختترينها وتلخ ترينها را ميفرستم شايد بتوانم بشكنم آن حصار هاي شيشه اي دروغيني را كه به نام نامي عشق دور خود تنيده اي ،تو اما مدهوش خواب باز هم در بستر بيخبري پهلو عوض ميكني ورو از من ميچرخاني تا تيرهايم به هدف ننشينند دوستان نيز هر لحظه خواب آوري تعارفت ميكنند.

      شايد اگر حصارت ميشكست بزرگ،شجاع وحتي عاشق ميشدي...

      اما اين شكوائيه ها آخرين  تيرهائيست كه سينه ات را هدفش ميكنم ،بعد از آن سكوت من از سكوت خدا هم سنگين تر خواهد شد......

 

      

               ناهيد

    چهار شنبه 10/11/86

           18:30   

نوشته شده توسط ناهيد

نظرات (5)
سر صفحه

10 نوشته آخر وبلاگ

 تصميم خدا   ( نويسنده :  وديعه )              

 باور های غیر منطقی از نظر آلبرت الیس   ( نويسنده :  سينا )              

 بدنسازي و ذهن   ( نويسنده :  سينا )              

 بين خودمان   ( نويسنده :  سينا )              

 از قهوه خانه تا باشگاه   ( نويسنده :  سينا )              

 به نام نامي عشق   ( نويسنده :  ناهيد )              

 اخلاق نیک اندیشانی ..........چرا؟؟؟؟؟   ( نويسنده :  نگین )              

 درباره ی رمان اعتماد   ( نويسنده :  حميد )              

 اصل عدم قطعيت هايزنبرگ و ...   ( نويسنده :  هدا )              

 سقراطي بر سر چهار راه !!   ( نويسنده :  هدا )              

بایگانی نوشته های وبلاگ

Copyright 2004 © Nikandishan.org ®. All Rights Reserved. Powered by IranComputerShop.com ®