.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

گزارش نشست به تاریخ   18 مرداد 1391     به دبیری  رضا  و کمک دبیری -
 
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
نشست با حضور رضا، سينا و وديعه در ساعت 17:30 رسميت يافت
 
معرفی کتاب - توسط : -
-
 
گوینده سخن زیبا : وديعه
اگر سعي كنيد يك نفر ديگر باشيد فقط خودتان را تلف كرده ايد
براي خودتان بايستيد
 
نکات قابل ذکر :
-
 
گفت و شنود آزاد با موضوع : رابطه عشق، عقل، منطق و عرفا
- عشق قابل تعريف نبوده و قانون مند نيست
- شادي زير مجموعه عشق است
- عشق را مي‌توان جوشش يك احساس خوشايند دروني در نظر گرفت
- عشق را از دو ديدگاه ميتوان در نظر گرفت اول اينكه وابسته به موضوع نبوده و مستقلا وجود دارد و ديگر اينكه وابسته به موضوع است و تنها عشق به چيزي معنا دارد
- فرق دوست داشتن و عشق را ميتوان اينگونه بيان كرد كه دوست داشتن انتخابي است ولي عشق بايد داده شود و اين مانند فرق مفاهيم آزادي از و آزادي براي است. بطوريكه دوست داشتن چيزي خواستن و گرفتن آن است ولي عشق ورزيدن دادن يك احساس است
- عشق بر اساس حساب و كتاب عقلاني نيست ولي دوست داشتن اينگونه است
- عشق باعث بهتر شدن حال انسان ميگردد
- منطق و عقل مراتب دارد و هر چه عميق تر باشد با عشق به وحدت ميرسد
- هركسي كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل خويش
- همه از خداييم و به سوي خدا ميرويم
- انسان ذاتا گرايش به زيبايي دارد و مايل به يكي شدن و حل شدن در زيبايي مطلق است و اين عشق است يعني وحدت با زيبايي مطلق
 
زمان پایان نشست :
نشست در ساعت 19:30 به پايان رسيد
 
برنامه نشست آینده :
-
 
صفحه نظرات( 1 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org