.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

گزارش نشست به تاریخ   30 شهریور 1390     به دبیری  سينا  و کمک دبیری
 
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با حضور معصوم ، وديعه و سينا نشست ساعت 5:30 در هواي آزاد پارك رسميت يافت.
 
معرفی کتاب شجاعت از افلاطون توسط : همراهان
شجاعت عنوان يكي از رساله هاي افلاطون است كه در كتاب پنج رساله از افلاطون اولين رساله مي باشد.
 
گوینده سخن زیبا :
 
نکات قابل ذکر :
طبق برنامه ماه شهريور رساله شجاعت مطالعه شد و در مورد آن گفت و شنود داشتْم.
وديعه و سينا كتاب را مطالعه كرده بودند و معصوم براي استفاده از نشست حضور يافته بود.
 
گفت و شنود آزاد با موضوع : كتاب شجاعت افلاطون
موضوع رساله در مورد نظرخواهي از دو جنگاور براي تريبت دو نوجوان بود كه پدران آنها درخواست داده بودند و سقراط نيز در اين جمع دعوت شده بود. طبق معمول سقراط روند مباحثه را به دست گرفت و با پرسش ها و پاسخ هايي در قالب پرسش آنگونه كه روش اوست مباحثه را پيش برد.
-در ابتدا سقراط مطرح مي كند كه هنگامي كه مي خواهيم در مورد آموزش جنگاوري به نوجوانان صحبت كنيم آيا مورد نظر ما جنگاوري است يا نوجوان؟
آيا مي خواهيم در مورد تربيت نوجوانان صحبت كنيم يا روش هاي جنگاوري؟
ابتدا لازم ايت در مورد منظور صحبت كنيم يا وسيله؟
-در مورد چگونگي يافتن معلم سخن گفته مي شود.
-سپس مطرح مي شود كه لازم است در مورد فضيلت ها صحبت شود.
- شجاعت به عنوان يكي از فضيلت ها مورد گفت و شنود قرار مي گيرد.
- آيا شجاعت دانش است واكتسابي است؟
- آيا شجات به بيم و اميد در آينده مربوط است يا به همه گذشته و حال و آينده مربوط مي شود.
...
 
زمان پایان نشست :
ساعت 7 نشست پايان يافت.
 
برنامه نشست آینده :
كتاب ماه مهر كتاب بيگانه از آلبر كامو براي مطالعه پيشنهاد شد.
 
صفحه نظرات( 0 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org