.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

گزارش نشست به تاریخ   6 مهر 1389     به دبیری  سينا  و کمک دبیری
 
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
 
معرفی کتاب  تفكر زائد توسط :  همه
مطالعه كتاب تفكر زائد نوشته محمدجعفر مصفا براي ماه گذشته تعيين شده بود.
 
گوینده سخن زیبا :
 
نکات قابل ذکر :
كتاب بسيار خوبي است و نشست بررسي اين كتاب بسيار پربار بود.
 
گفت و شنود آزاد با موضوع : كتاب تفكر زائد
اين كتاب عملكرد ذهن را نقد مي كند.
صفت ها و آموزه ها ، از بخش هاي مختلف ذهن هستند.
خصلت هاي هر فرد خاص خود آن فرد است و هويت فكري حاصل اسم گذاري قراردادي اين خصلت هاست.
اين اسم گذاري هر فعل و هر حس و هر حالت ، "من" را شكل مي دهد.
فكر و "من" ، يك پديده و جريان است كه اگر فكر را متوقف كنيم، "من" ناپديد مي شود.
از مشكلات هويت فكري :
- از ماهيت اصيل دور مي شويم.
- از وحدت جدا مي افتيم.
- ذهن را تكه تكه مي كنيم.
- قسمتي از معناي كل را هر تكه جدا مي تواند درك كند.
...
 
زمان پایان نشست :
نشست ساعت 7:30 پايان يافت.
 
برنامه نشست آینده :
نشست آينده در مورد معيارهاي تشخيص سطح آگاهي صحبت خواهيم كرد.
وديعه دبير خواهد بود.
سينا كتاب معرفي خواهد كرد.
 
صفحه نظرات( 0 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org