.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

گزارش نشست به تاریخ   15 اردیبهشت 1389     به دبیری  سينا  و کمک دبیری -
 
زمان شروع نشست و همراهان حاضر :
با توافقي كه شب قبل با همراهان داشتيم با موسي هماهنگي كرديم و نشست را در خانه ايشان ساعت 6 تا 8 برگزار كرديم.
آقاي موسي تقي زاده دوست 74 ساله ماست كه هرگاه با او به صحبت مي نشينيم بسيار مي آموزيم.
وديعه و سينا در اين نشست حاضر شدند و منصور نتوانست به دليل اتفاق غيرمترقبه به اين نشست برسد.
 
معرفی کتاب   توسط : 
 
گوینده سخن زیبا :
 
نکات قابل ذکر :
كتابي به عنوان قدرداني از موسي كه گروه نيك انديشان را از بدو تشكيل آن همراهي كرده است به ايشان تقديم كرديم.
ايشان كتاب شعر خود را با عنوان "ياشاييش سوزلري" با يك جمله دست نوشت خود به يك يك ما اهدا كرد.
 
گفت و شنود آزاد با موضوع : ديدار با موسي
صحبت هاي بسيار مفيدي رد وبدل شد كه دو شعري كه از موسي شنيديم اينجا قيد مي كنيم.

كه مي گويد زبان چشم ها را من نمي دانم
به جاي گفتگو نظاره كن ، فهميدنش بامن
نوشته صرامي

گم شدن در گم شدن دين من است
نيستي در هستي آيين من است
از مولوي
 
زمان پایان نشست :
موسي از ما با خرما و آجيل و نوشيدني هاي جوشانده گياهي پذيرايي كرد.
ساعت 8 خانه موسي را ترك گفتيم.
 
برنامه نشست آینده :
نشست آينده عادات نهايي كتاب هفت عادت مردمان موثر را صحبت خواهيم كرد.
 
صفحه نظرات( 0 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org