.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
16اسفند هشتادوچهار  كتاب هنر عشق ورزيدن :مثل : بحث فرهنگ  مهديه 

جلسه در ساعت 17:30 با حضور مهدیه ، سینا ، لیلا، ساسان ، مهرناز و بردیا آغاز شد

لیلا عضو جدید گروه بودند که برای آشنایی بیشتر ، اعضا به معرفی خود پرداختند

به دلیل عدم حضور دلارام که مسئولیت معرفی کتاب را به عهده داشت ، بردیا کتاب هنر عشق ورزیدن اثر اریک فروم را به دوستان معرفی نمود

مطالبی برگزیده ازاین کتاب

اریک فروم عشق ورزیدن را یک هنر می بیند که باید آن را یاد گرفت

و اینکه عشق ریشه در تنهایی دارد و به همین دلیل افراد به سمت هم تمایل پیدا می کنند

عشق پایداری است ،نه اسارت

عشق نثار کردن است نه گرفتن

بعضی افرادنثار کردن در عشق را محروم شدن و عده ای فداکاری می دانند و اعتقاد به این دارند که این دویکی است در صوربی که نثار کردن باید در حدی باشد که فقیر نشوی

در عشق زن و مرد دوباره زاده می شوند

ریشه های عشق عبارتند از: دلسوزی ، احساس مسوولیت ، احترام و دانایی

عشق کودکانه از این اصل پیروی می کند که : من دوست دارم چون دوستم دارند

عشق نابالغ : من تو را دوست دارم چون نیازمندم

عشق پخته : مرا دوست دارند چون دوست دارم

عشق رشد یافته : من به تو نیاز دارم چون دوستت دارم

و همین طور درمورد عشق مادرانه که یک رابطه برابر نیست و عشق مادر به فرزند است 

عشق پدرانه : اگر مثل من باشی دوستت دارم

عشق برادرانه : که همراه با احساس مسئولیت و دلسوزی است

عشق به خود و عشق به خدا

عشق در جامعه معاصر غرب تنها به صورت سود متقابل است

و در شرق (چین و هند) عشق مادرانه را گسترش می دهند

در ساعت18:25 زیلا به گروه پیوستند

در ادامه دوستان به پذیرایی از خود پرداختند

بردیا مثل  پس از سی سال نوروز به شنبه افتاد را توضیح داد  

یکی از سنت های دوران قدیم این بوده که وقتی نوزوز،به شنبه می افتاداز پیشوا چهار هزار درهم به عنوان هدیه می گرفتند و چون ایشان به این امر حتی پس از سی ماه تمایل نداشت ،می گفتند پس ازسی سال نوروز به شنبه افتاد

اگر پس از مدت طولانی از کسی کاری را بخواهند ولی آن شخص با وجود قدرت و توانایی که در انجام مقصود دارد از پذیرش آن درخواست سر، باز زند. در چنین مواردی به طنز و کنایه به گونه ضرب المثل بهره می بردند

بحث این جلسه ادامه موضوع هفته گذشته در مورد فرهنگ بود،وبه مسئله حاشیه در زبان پرداخته شد

یکی از نمودهای فرهنگ زبان است،زبان به معنای خانهء هستی و میزبان می باشد

در بخشی از تاریخ در زمان مغول چون همه چیز از دست رفت و همه دوست داشتند که بیشتر تسلی یابند ،زبان توصیفی در این زمان ایجاد شد

زبان امروزبا علم روز هماهنگی ندارد و تعریف درستی ندارد و باز نیاز به توصیف دارد

بخشی از مشکل فرهنگ مربوط به زبان ماست

و این تفکرست که به صورت زبان ،بیان و منتقل می شود

مکالمات به صورت موثر نیست به این معنی که اول تا آخر یک مکالمه پر از حاشیه است و مقصد گم می شود

فرهنگ ما دچار کینه شده است

سعی بر این باشد که هیچ یک از فرهنگ ها را ارزش گذاری نکنیم

برنامه جلسه آینده در فرودین ماه به شرح ذیل خواهد بود

دبیر : مهرناز

معرفی کتاب : سینا

سخن نغز : لیلا 

 

 
صفحه نظرات( 0 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org