.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
15  آيينهاي ايران باستان، احترام به خود، ضرب المثل  ايمان 

جلسه روز چهار شنبه مورخ ۱۵ / ۷ / ۸۳ در ساعت ۲۰:۱۷ به طور رسمی آغاز به کار کرد. افراد حاضر در جلسه به ترتیب یاشار، شهرام، شهاب، سینا، سپیده، ایمان، امیرحسین و الهام بودند. در این جلسه ایمان عهده دار دبیری بود که به دلیل تاخیر سینا این وظیفه را انجام داد.

در ابتدای جلسه بردیا در مورد ضرب المثل "فلانی از بیخ عرب شد" توضیح داد و دلایل پیدایش این ضرب المثل را بیان کرد.

بعد از او نوبت به سپیده بود تا توضیحاتی در مورد شاهنامه فردوسی بیان کند. او این بحث را با مقدمه "آیین های ایران باستان" شروع کرد که همین مقدمه تبدیل به بحث اصلی سپیده شد و موضوع شاهنامه به هفته های آتی موکول گشت.

سپس گروه تصمیم گیری کرد که بحث آزاد گروه و بحث مرام نامه در هم ادغام شده تا زمان بیشتری برای صحبت و گفتگو وجود داشته باشد. بدین ترتیب جلسه با دستور کار "احترام به خود" ادامه یافت. در این بحث بر لزوم حس مسئولیت پذیری و احترام به خود درجهت فعالیتهای گروهی تاکید شد.

جلسه در ساعت ۳۵:۱۹ به طور رسمی پایان یافت.

 
صفحه نظرات( 1 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org