.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
1 مهر 1383  روح و درك ما از آن  ياشار 
 به نام او

چهارشنبه 1 مهر 1383

موضوع  بحث : روح و ادراك ما از آن

كتاب مورد بررسي : آئين زندگي  

حاضرين جلسه : الهام -  ايمان -  برديا -  پويا -  دريا -  سپيده  -  سينا  -  مريم – نسترن (مهمان) -  ياشار(دبير جلسه)  

در لبتداي جلسه برديا به  معرفي كتاب ’ آئين زندگي‌‘ به نويسندگي ’ ديل كارنگي‘ پرداخت ودر ادامه اساسنامه به بحث گذاشته شد كه پس از نيم‏ساعت گفتگو با توافق حاضرين ( با 2 راي منفي) مقرر شد به جهت كارايي بهتر، اعضاء با مراجعه به سايت گروه و مطالعه موارد پيشنهاد شده توسط ديگران، نظرات خود را در سايت منعكس كنند تا در جلسه حضوري دو هفته آينده براي تصويب به راي گذاشته شود.

در بخش گفتمان با موضوع ’ روح و ادراك ما از آن‘  به مواردي چون: چرايي رويكرد انسان براي تعريف قالبي فراتراز وجود فيزيكي خود ، تعريف اين واژه و بيان باورهاي خود و جوامع مختلف اشاره شد.

در بخش پاياني نيز ضرب‏المثل اين هفته بيان گرديد :

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج              فكر معقول بفرما، گل بي‏خار كجاست؟

 شروع جلسه :  5:40  -----    پايان جلسه :   7:45

 

 موضوع  بحث جلسه آينده : روح ، مرگ و هستي

كتاب مورد بررسي : زندگينامه نيچه

دبير جلسه آينده : الهام

ارائه دهنده ضرب‏المثل : ايمان

روزگار به كام

ياشار

 
صفحه نظرات( 0 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org