.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
11شهريور1383  اساسنامه  ايمان 

این جلسه با حضور "سینا"، "مریم"، "مرضیه"، "محمد رضا"، "پویا"، "بردیا" و "ایمان" و در ساعت 5:30 آغاز شد که در اواسط جلسه "سپیده" هم به این جمع اضافه شد.

دبیراین جلسه سینا بود که به دلیل بیماری سینا، این مسئولیت به ایمان محول شد.

در ابتدای جلسه، پویا توضیحاتی در مورد تحقیقات خود در مورد سازمان ملی جوانان و چگونگی ثبت گروه ارائه کرد.

ادامه جلسه به بحث در مورد "مرام نامه" و "اساس نامه" پرداخته شد. و تا انتهای جلسه تنها دستور کاری که بدان پرداخته شد همین موضوع بود و ادامه آن به جلسه آتی موکوت گشت.

همچنین گفتگوی آزاد، با عنوان "روح وادراک کا از آن" به جلسه آینده موکول گشت.

جلسه در ساعت 7:45 پایان پذیرفت.

 

 

 
صفحه نظرات( 0 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org