.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
21/5/1383  مرامنا مه  رحمان 

 ...

 جلسه چهارشنبه 21 مرداد 83 به دبيري رحمان با موضوع مرامنامه

 جلسه چهارشنبه ساعت 5/30 و با حضور ايمان ، برديا ، پويا ، فرانك ، سپيده ، سينا 

 و به دبيري رحمان شروع شد .

 ابتدا در شروع جلسه ، پويا انتشار شماره ي نخست ماهنامه ي آناهيد را با موضوع 

 پژوهش هاي ايران شناسي جهت مطالعه به اعضا معرفي كرد .

 سپس ، بحث در مورد مرامنامه شروع شد و با رأي اكثريت تصويب شد كه مرامنامه 

 كلي تر نوشته شود و جزئيات بيشتر در اساسنامه ذكر گردد . بدين ترتيب ، بندهاي 1 ،

 2 و 3 پيش نويس مرامنامه با اكثريت آرا به عنوان بندهاي مرامنامه مورد تأييد قرار

 گرفت و بحث در مورد بقيه ي بندهاي پيش نويس به جلسه ي بعد موكول شد .

 سپس سپيده ، به تشريح درفش كاويان و شكل آن شير و خورشيد وچگونگي پيدايش آن 

 پرداخت .

انديشمند باشيد

 
صفحه نظرات( 0 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org