.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
اول اسفند 85  گفت و شنود پي در پي در مورد خودسازي  باران 

( شناخت خويشتن خويش، گذر از جهل به سوي دانايي، همراه با رعايت نظم و انضباط در تفكر و رفتار انساني، به نيروي خرد و خردورزي، نقد و نقادي توأم با آزادگي و عشق آفريني، سرانجام رهايي از هرگونه سلطه پذیری )

جمله اي از موسي تقي زاده به پيشنهاد برديا موضوع 8 گفتگوي پي در پي از نشستهاي هفتگي نيك انديشان را به خود اختصاص داد. اين گزارش، شرحي بر نشست نهم از اين گفتگوهاست كه در روز سه شنبه اول اسفند سال 85 با دعوت دوباره از خود موسي برگزار شد.

حاضرين در اين نشست سينا ، ساسان، برديا، اعظم، فروغ،آرزو، سولماز، سعيده، شهاب ، رضا سيد زاده، فريبرز ، پويان ، عماد، حميد ، سياوش و باران با همراهي ميهمانان گرامي استاد ميثمي (انديشمند و شاعر)، مصطفي و مجيد با حضور موسي تقي زاده در ساعت پنج و سي و پنج دقيقه آغاز گرديد ، در اين نشست باران دبير ، آرزو سخن زيبا و سينا معرفي كتاب را بر عهده داشتند.

باران ، بهمراه تعدادي ازهمراهان كمي ديرتر به نشست رسيدند ، دبير نشست ، باران در شروع از همراهان براي حضور در نشست سپاس گذاري كرده و از تاخير خود عذر خواهي كرد كه در ادامه با تذكر موسي روبرو شد؛ تذكر موسي در طول نشست به اين مورد است كه بجاي عذر خواهي ، تكرار نكردن اشتباه بازگو شود تا نتيجه اي براي فرد و جمع در پي داشته باشيم.

توافقات 4گانه که در قالب آئين نشست اين گونه آمده (1- موبايلهاي خود را روي گزينه بي صدا تنظيم مي کنيم 2- طبق آئين کل گروه سيگار کشيدن در حضور همراهان ديگر ممنوع مي باشد 3- در صورتي که بخواهيم براي ديگر همراهان درباره موضوعي خاص صحبت کنيم از دبير نشست درخواست وقت مي کنيم 4 - در هنگام خوانده شدن سخن زيبا يا معرفي کتاب، نگاه و گوش خود را متوجه معرفي کننده کتاب يا خواننده سخن زيبا مي کنيم و از گفتگوهاي دو نفره مي پرهيزيم) توسط دبير براي همراهان كوتاه بازگو شد و سينا ، برديا، موسي و حميد براي صحبتهاي چند دقيقه اي درخواست وقت کردند.

نشست را با سخن زيباي آرزو آغاز كرديم و جملات زيبا ، آهنگين و عاشقانه از آرزو را شنيديم .

آن هنگام كه هر چقدر هم دستانت را به هم بفشاری، توان مقابله با آن رعشهي رمزآلودشان را ندارى، دستانى كه مى لرزند تا راز اندوهناك لرزيدن دلت را برملا كنند...

ادامه اين مطلب را از وبلاگ آرزو به آدرس www.donyayedokhtarane.blogfa.com بخوانيد.

جملات زیبایی نیز از سروده های شاعر زنده یاد حسین پناهی خوانده شد.

سپس با معرفي كتاب توسط سينا ، دوكتاب «معجزه’ ارتباط و NLP» و «برنامه ريزي عملي براي موفقيت» بصورت زير به همراهان معرفي و پيشنهاد شد:

1- معجزهارتباط و NLPء نوشته ريچاردسون ، ترجمه مهدي قرچه داغي از نشر آسيم چاپ نهم

2- برنامه ريزي عملي براي موفقيت (NLP عملي)، نوشته دكتر كوروش معدَلي ، ناشر مرز فكر

دو كتاب فوق ، در زمينه ارتباطات و رفتارهاي مناسب فردي و تغييرات و تعامل رفتاري افراد با عنوان

NLP: Nero-Linguistic Programming

هستند، جان گريندل و ريچارد بندل به مطالعه دست آوردهاي اريكسون در اربطه با نگرش ديگري به برنامه ريزي و بهبود اثر كلام بر رفتار و رفتار بر كلامپرداختند. به عبارت ديگر هر كلامي بر قضاوت ها و رفتارها تاثير دارد و اين نگرش ها مرتبط با اعصاب به كلام بر مي گردد. اين برنامه ريزي بيان ميدارد اگر كلام را بهينه كنيم نگرشمان بهينه خواهد شد و برعكس. در اين زمينه به ايجاد ارتباط موثر با ديگران ، نفوذ مثبت در افراد، انگارهاي افراد و شناخت و واكنش و قضاوت افراد اشاره گرديده است كه با دركي درست بايستني است از آن در مسير درست سود برد.

 عناوين و نكات اين كتاب به ترتيب و اختصار عبارتند از:

* ايجاد ارتباط موثر شامل: راه حل هاي موثر ، قانون راه حل متنوع، همگام شدن، تاكيد بر مشتركات، هماهنگي در تنفس ، شناخت روحيه ديگران با تنظيم كلام ، شادابي روحيه و تنظيم و تنظيف كلام و رفتار.

* روبرو شدن با باورها و عقايد

* هنر برقراري ارتباط روشن شامل ارتباط ديداري، شنيداري و بويائي ...

به عبارت ديگر در اين بخش اشاره اي به گفته آنتوني رابينز ميشود كه ، سلامت جسم موثر در نگرش وذهن است.(عقل سالم در بدن سالم است.)

در كتاب دوم برنامه ريزي عملي براي موفقيت (NLP عملي) ، به موضوع عشق و همگام شدن با ساير موجودات پرداخته شده است ، سهيم شدن در تجربه ها ، مسئله مخاطب و شما در مسير مشترك، از ديگر موضوعات كتاب است.

در ادامه سينا پيشنهاد معرفي و آموزش مستقيم با استفاده از كتاب :

ويل دان؛ چگونه نهنگ ها عمل ميكنند

نوشته بلانچارد ، ترجمه از شهروز فرهنگ ناشر توسعه آموزش، موسسه پخش و نشر سجاد

را به همراهان داد . بر اين اساس و موافقت همراهان اين كتاب براي 22 اسفند سال 85 (دو نشست ديگر) براي بحث خواهد آمد ؛ از همگي همراهان تقاضا ميكنيم اين كتاب را تهيه و تا نشست موعود بخوانيم و آمادگي گفت و شنود پيدا كنيم.

آرزو در ادامه پيشنهاد داد تا كتاب هاي اين چنيني نيز در سايت همانند بحث نشست ها راي گيري شوند. سپس سينا در باره راي گيري مناسب از نامناسب صحبت كرد و راي گيريي را مناسب دانست كه منافع همه را شامل شود و اگر ضرري متوجه كسي ميكرد آنرا مورد راي گيري و تابعيت جمع قرار ندهيم ؛ در مواردي كه فرد از كار جمع آسيب و آزار ميبيند راي گيري نامناسب است.

ساسان پيشنهاد معرفي كتابهاي مرتبط با موضوع جاري را داد ، موضوع حاضر در رابطه با NLP عملي است.

توضيح مختصري در سايت ، بخش كتابها در مورد اين كتاب، يعني {ويل دان} قرار دارد.

برديا در وقت خود از باشگاه نشريه سخن گفت و طرح پيشنهادي ابتكاري خود را ارائه داد كه بر اين اساس گروه كتابهاي ناياب در بازار را براي آرشيو كتب ها خريداري كرده و بين همراهان به اختيار پخش كند تا تايپ كنيم ؛ در اين پيشنهاد آرزو نيز برديا را ياري ميكند ، براي هماهنگي به آرزو مراجعه كنيم.

موسي در وقت خود به بيان چند تذكرپرداخت و در اولين گام باران را مورد خطاب قرار داد كه در ابتدا اشاره شد ، سپس به سينا تذكر داد تا همگي تمامي كتاب را شامل خوب يا بد حتي براي ورق زدن نگاه كنيم و به اصطلاح كتابها را بدون اينكه هضم و يا بلع كنيم ، بچشيم!

در گام بعدي برديا را نشانه رفت و از او در مورد نقد و نقادي (تاتي) سوال كرد كه برديا ترجمه و معنا و مفهوم آنرا براي همراهان بازگو كرد كه موسي به متقاعد كردن ديگران  تذكر داد كه ما هيچ كس را نمي توانيم متقاعد كنيم در تمام مسائل..سپس در مورد نشريه به صورت شديد ، از كلمات بكار رفته در آن انتقاد تلخي كرد .كلماتي از قبيل قبلن ،بعدان ، اصلن ، طبعن كه در متن نشريه بدون تنوين نوشته شده و اصطلاحاتي همانند خدائيش و ... مورد تذكر موسي بود ، وسوالاتي را براي همگي ما مطرح كرد :

چرا پاسدار ادبيات و فرهنگ خود نباشيم؟

آيا انگيزه خاصي از اين كار است؟

البته موسي هدف خود را از اين تذكرها و كنايه هاي تلخ براي همراهان گفت ، در ادامه برديا از تغيير سيستم آموزشي و نوشتاري در كشور صحبت كرد.

در اين قسمت به دليل خروج از موضوع دبير وقت را به آقاي سيد زاده داد كه ايشان در مورد ميهمان و استاد گرامي آقاي ميثمي صحبت كردند و پيشنهاد و تقاضاي خواندن شعر براي همراهان را داشتند.

در ادامه استاد ميثمي شعر زير را با صدايي رسا و گيرا بيان كردنند:

مناديان عشق

ما ذره اي از جهان عشقيم ، پيوسته مناديان عشقيم ، زين روي مناديان عشقيم

خورشيد صفت ، روان و رخشان ، سرگشته ي كهكشان عشقيم

چون جان همه تشنه ي محبت

چون دل همه خون رسان عشقيم

جوياي هدف مثال پيكان ، برخاسته از كمان عشقيم

بانگ جرس ايم خفتگان را

وابسته ي كاروان عشقيم

گوياي «انا الحق» ايم بر دار ، منصور زمان ، زبان عشقيم

اي واعظ شهر قصه كم گوي ، ما خود همه داستان عشقيم

مرغان محبت ايم ، ... آري {مكث}، پرورده آشيان عشقيم .

همگي همرهان به ذوق آمديم و بسي شاد شديم و از استاد سپاس گذاري كرديم. سپس موسي از خود و شك و ترديد ، تاريخ خواني ، اراده و مقاومت برايمان سخن گفت و براي ترك نشست از همراهان و دبير وقت خواست.

زمان كوتاهي استراحت و پذيرايي داشتيم و سپس حميد از آماده سازي نما آهنگ زيبايي از خاطرات ، عكسها و يادگاري ها ي همراهان گروه نيك انديشان خبر داد كه بصورت CD در اختيار مسئول ، سينا قرار داد.

همراهان پويان قبل از شروع وقت هاي درخواستي و موسي، سعيده و سولماز در اين قسمت ، نشست را ترك كردنند و در ادامه سايرين به جمع بندي بحث پرداختيم.

اعظم با مطرح كردن بحث در مورد موارد كليدي و پايه اين تقاضا را داشت كه از بحث هاي غير ضروري از قبيل درست با نادرست كلمات و اين چنين مواردي بگذريم و سينا بيان كرد كه ابتدا گروه در چه مسيري حركت مي كند و اينكه همراهان در گروه به كارهاي موازي ميپردازيم تا خودسازي و ارتقاي فردي در تمام زمينه ها صورت گيرد و از مطالعه نكردن و كوتاهي برخي همراهان سخن گفت .

در انتها با پايان يافتن زمان نشست ، هماهنگي نشست آينده به شرح زير باشد؛

سخن زيبا از فروغ

كتاب از ساسان

دبير اعظم

نشست در ساعت هشت و سي و پنج پايان يافت .

 
صفحه نظرات( 1 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org