.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش نشست هاي هفتگي    

تاریخ نشست موضوعات نشست دبیر نشست
23 آبان 1385  معرفي كتاب چنين گفت زرتشت، كميون اشوcommune  سينا 

 

نشست هفتگی ، سه شنبه 23 آبان 1385 در ساعت 5 با حضور دوستان و همراهان به ترتيب حضور؛  سينا ، آرزو ، سعيد ، قاسملو ، شهرام ، مينا ، لادن ، حميد ، مهديه ، آرزو ، محمد ( مهمان آرزو ) ، شبنم ،  پويا ، برديا ، ساسان ، سياوش ، شيوا ، بارون تشکيل شد .

در حين اينکه منتظر دوستانی بوديم که اعلام کرده بودند که حاضر خواهند شد با هم صحبت کرديم و با اعضای جديد آشنا شديم و صميميت بيشتری ايجاد شد . در ساعت 5:30  نشست رسميت يافت. در همين زمان قاسملو نشست را ترک کرد.

دبير نشست سينا بود که از هفته قبل براساس حروف الفبا اسم کوچک انتخاب شده بود.

دبير، آيين نشست را خواند و همراهان آرزو ، پويا ، سعيد و سينا فرصتی برای صحبت  درخواست کردند.

سميه از هفته گذشته بخش سخن زيبا را به عهده گرفته بود که به علت تاخير با اعلام قبلی ، سعيد عهده دار سخن زيبا شد و متن زيبايی را نوشته جلال توکليان با عنوان دولت عشق که در مجله مدرسه شماره 3 چاپ شده بود برای همراهان خواند که به علت محدوديت وقت 10 دقيقه ای سخن زيبا ، خوانش آن ناقص ماند.

آرزو با به عهده گرفتن معرفی کتاب از هفته گذشته ، همراهی  و مسوليت پذيری خود را همچون گذشته نشان داد و کتاب "چنين گفت زرتشت" نوشته نيچه ترجمه داريوش آشوری را به زيبايی شناساند. درک و بيان مفاهيم اين کتاب از نظر بسياری سنگين است که آرزو از عهده آن برآمد. آرزو در معرفی خود از اين کتاب چنين گفت؛

 

- اولين ملتی که به حقيقت فکر کردند ايرانيان بودند ، به همين دليل نيچه پيامبر آنان را برای بيانات خود انتخاب کرد.

- نيچه دوست واگنر و شوپن هاور بود که از اين دو نيز الهام گرفته است.

- نيچه اکثر فلسفه های دنيا را می شناخته است.

- دو اصل در اين کتاب بيان شده است:

= هسته اصلی وجود ، قدرت است.

= تاريخ دوری است و برگشت پذير.

- انسان در تلاش است که به يک ابر انسان برسد.

- اين کتاب به قول خود نيچه کتابی است برای همه کس و هيچ کس.

- برای دليری جهت ابر انسان شدن به بالهای عقاب و زيرکی مار نياز است.

- نيچه به شادکامی که در آيين ايرانی نيز تاکيد شده بسيار علاقه نشان داده است.

- نيچه خودش را شاعر می داند.

- نيچه می گويد از خويش چيزهای ناشدنی نخواهيد.

- خودپرستی و غرور يکی از خصوصيات ابرانسان شدن است که نيچه آن را تحسين کرده است.

- اين کتاب يک معجزه ادبی است و پر از رمز  و اشاره است.

- دکتر آشوری گفته است که با اين کتاب 30 سال زندگی کرده و بسياری از رمزهای آن را در حاشيه ها قيد کرده ولی بسياری از رمزهای آن را نيز درک نکرده است. به قول دکتر آشوری اين کتاب دری است به سوی جاودانگی و بی کرانگی.

در ادامه نشست از خود پذيرايی کرديم و در حين صرف خوردنی صحبت ها و رابطه هايی شکل گرفت و يک بار هم اسم و سن خود را گفتيم تا با همراهان جديد نيز همراه شويم.

آرزو در وقت دو دقيقه ای خود پيشنهاد ديدن فيلم در سينما يا فرهنگسرای شفق را مطرح کرد و با رای گيری، دوستان همراه  قرار گذاشتند که چهارشنبه با هم برای ديدن فيلم در فرهنگسرای شفق حاضر شوند.

در وقت يک دقيقه ای که آرزو داشت ، در مورد نوشتن مطلب در وبلاگ سايت گروه پيشنهادی داد بر اين اساس که؛ لطفن همراهان ، نوشته خود را بعد از 3 روز از تاريخ نوشته قبلی در وبلاگ درج کنند تا فرصت خواندن مطالب در اختيار خوانندگان قرار گيرد.

سعيد در وقت خود  پيشنهاد داد که در وبلاگ سايت گروه نوشته های خود را  قرار دهيم نه نوشته های کپی شده را ،  اشاره ای داشت به کناره گيری نکردن از گروه برای ارتقا خود  ، در مورد شاخه اهواز اطلاع داد که چهار نشست تشکيل شده است و در نهايت دو مورد از مسائل اجرايی را مطرح کرد که طبق مصوبه شورا ، در نشست هفتگی نبايد در مورد اين مسائل گفتگو شود و در صورت نياز به مطرح شدن بايد با دبير شورا به طور مستقيم صحبت شود ، به همين دليل از قيد اين موارد در اين گزارش خودداری می شود.

پويا در زمان خود در مورد مکان آينده نشست هفتگی صحبت کرد. لازم به ذکر است که مهديه و شهرام به عهده گرفته بودن که مکانی را برای نشست هفتگی جستجو کنند و بعد از جستجو، مکان پيشنهادی خود را به شورا اعلام کرده بودند. در مورد امتحان اين مکان پيشنهاد شده برای يک نشست ، رای گيری شد و نشست بعدی در مکان جديد برگزار خواهد شد که در صورت موافقت اکثريت مکان برای نشست های بعدی تعيين می شود.

پويا در فرصت ديگر خود که برای موضوع ديگری درخواست داده بود در مورد نوشتن گزارش نشست ها در سايت صحبت کرد و از همراهان دبير خواست که گزارش نشست را به هنگام  در سايت گروه درج کنند.

سينا در وقت خود ، جمله پرمغزی از گفته های موسا تقی زاده را خواند و گفت که اين گفته،  تمام زندگی را در بردارد. و نيز از دوستان تقاضا کرد که همديگر را صادقانه همراهی کنند.

آن جمله موسا چنين است:

" شناخت خويشتن خويش، گذر از جهل به سوی دانايی، همراه با رعايت نظم و انضباط  در تفکر و رفتار انسانی، به نيروی خرد و خردورزی، نقد و نقادی توأم با آزادگی و عشق آفرينی، سرانجام رهايی از هرگونه سلطه پذيری "

در ادامه ،  دبير نشست ، آيين گفت و شنود را که شامل 9 بند می باشد خواند و موضوع بحث را برای آغاز گفت و شنود بيان کرد.

موضوع بحث اين هفته " کُمون اُشو" بود که پويا با درج آن در سايت اينترنتی ، پيشنهاد داده بود.

 سخنانی از همراهان چنين بود؛

- به فيلم " کِی پکس" اشاره شد  و قسمت مشخصی از داستان آن  بيان شد؛

مردی از سياره ديگر چنين می گويد که در سياره ما خانواده به مفهوم روی زمين وجود ندارد و همه با هم زندگی می کنند و بچه ها هم مال همه هستند . و در ادامه به شخص مقابل خود می گويد شما که با پسرت مشکل داری نمی تونی درک کنی که خانواده چيه و اگه بيای سياره ما نمی تونی رَوِشِ اونجا رو تحمل کنی ، اول رابطه خودت رو با پسرت درست کن...

- در واقع اشاره به اين فيلم برای اشاره به عشق بين روابط انسانی هست که اگر عشق را درک نکرده باشيم نمی توانيم جامعه ای همچون جامعه پيشنهادی اُشو را تحمل کنيم.

- شرط اين کُمون عشق ورزی است، يادگيری عشق ورزی.

- کُمون اُشو ، جامعه ای است فرای روزمرگی برای ارتقاء خود که روابط در آن جا از روی عشق ورزی است  و عرفان لازمه درک آن است. در اين جامعه از آنجاييکه حسد و مالکيت رنگ باخته است، از لحاظ اقتصادی،  عاطفی ، جنسی و خانوادگی خاص است. و رابطه جنسی نيز محدود و مالکيت پذير نيست. و هر کس با هر کس ديگری که دوست دارد عشق می ورزد و ممکن است با کسی عشق بورزد که احساسی به وی ندارد اما چون  تقاضا شده است به دليل عشق درونی خود بسته به ظرفيت خود به وی نيز آری می گويد تا او را برای رسيدن به مقصود همراهی کند. رسيدن به اين درجه از عشق ، و رفتار به اين شکل  و تحمل اينگونه رفتارها از جانب ديگران ، ظرفيت بسياری می طلبد که هر کسی اين ظرفيت را در خود ببيند می تواند در اين وادی گام نهد.

- چرا فرد دوست دارد که کسی از همه بيشتر او را دوست بدارد؟

- انسان به دنبال آرامش است و محفل خانواده آرامش ارمغان دارد چون در آنجا توسط والدين دوست داشته می شويم پس به آرامش دست می يابيم.

- بايد اول سطح خود را بدانيم بعد در مورد سطح و تشکيل کُمون صحبت کنيم.

- انتقال داشته ها به نسل بعد نيز هدف خانواده هست.

- در کُمون صحبت از ارزش های اخلاقی نيست ، صحبت در مورد نوع دوستی و عشق ورزی و مسووليت پذيری است.

- به فيلم " سکس و فلسفه " ساخته مخملباف اشاره شد که در آن يک مرد با سه زن رابطه دارد هرسه او را دوست دارند و او نيز هر سه را دوست دارد.

در روز تولد خود به هر سه اطلاع می دهد که همزمان با او با 2 نفر ديگر نيز رابطه داشته است و هر سه او را ترک می کنند.

- آيا  چنين نبوده که اين مرد در اين فيلم به هر سه زن عشق ورزيده بود و تا زمانی که آن سه نمی دانستند که اين مرد با افراد ديگری نيز عشق ورزی می کند آيا فکر نمی کردند که به عشق کامل دست يافته اند  پس چرا وقتی از موضوع آن دو ديگراطلاع يافتند معنای عشق تغيير يافت؟ آيا ميزان عشق مرد تغيير کرده بود؟ مرد صادقانه عشق ورزيده بود و اکنون نيز به هر سه احساس عشق داشت... پس اين سه چه می خواستند؟ جز عشق آن مرد چه می خواستند؟ مالکيت؟!؟!

- ممکن است که تعهد به کُمون و افراد ديگر بوجود آيد.

- خانواده فطری است يا نه؟

- در عشق ورزيدن به همه محدوديت زمانی وجود دارد.

- خانواده ، به جهت کثرت افراد تشکيل شده است.

- به نظر نمی رسد که بتوان با چند نفر به يک احساس جسمانی و روحانی خوب رسيد.

- خانواده می تواند الگوساز و امنيت را در پی داشته باشد.

- چرا ما می خواهيم که يک نفر  فقط با ما عشق بورزد؟ اينگونه به نظر می رسد که ما بسيار طالب و نيازمند دوست داشته شدن هستيم و زمانی که يک نفر فقط با ما عشق ورزی می کند پس ما را بسيار دوست دارد و دليل شدت دوست داشته شدن ما توسط او اين است که فقط با ما عشق می ورزد. و اين اوج دوست داشته شدن از طرف يک نفر نياز ما را ارضا می کند و ما را به عشق نسبت به او می رساند. پس اين ذهنيت ماست که عشق را توليد می کند. آيا نمی توان بدون ذهنيت و توقع به عشق رسيد؟

- به نظر من عشقی واقعی است که مالکيت و توقع نداشته باشد.

- امنيت و الگو با وجود چنين جامعه ای( کُمون اُشو) به نظر می رسد که به تدريج به وجود خواهد آمد.

- هيچ کس خانواده را محکوم نکرده است ، حتی يک آفريقايی جنگلی نيز به خانواده اعتقاد دارد.

- با وجود خانواده حس مسووليت به فرزند بيشتر است چون فرزند مشخصن از گوشت و پوست خود هستند.

- زمانی مادر سالاری و زمانی پدرسالاری بوده و وجود اين دوران ها دليل خوب بودن يکی از آنها نيست.

- عشق نبايد بياد و اگر اومد ديگه اومده و تعهد لازم داره.

- با دوست داشتن يک نفر بايد دوستی های ديگر را حد و مرز بدهيم.

در آخر نشست، رای گيری شد که 15 دقيقه ديگر نيز به گفت و شنود در مورد اين موضوع ادامه بدهيم و ادامه گفت و شنود را به هفته بعد موکول کنيم که اکثريت موافقت کردن. پس موضوع بحث هفته آينده نيز همين " کُمون اُشو" تعيین شد.

 شيوا معرفی کتاب و شبنم سخن زيبا را برای هفته آينده به عهده گرفتند و دبير نشست هفته آينده نيز بر طبق حروف الفبا شبنم خواهد بود.

در حاشيه:

بعد از پرداخت حساب برای خوردنی ها که يکی از دوستان مسووليت جمع آوری مبالغ را به عهده گرفته بود، همراهان سرپايی دور هم صحبت کردند و تا دم در و سر خيابان همديگر را  به مدت نيم ساعت همراهی کردند.

همواره شاد باشيم و آگاه در هوشياری

 
صفحه نظرات( 7 نظر) لیست گزارش ها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org