.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

باشگاه جشن و موسيقي    


 برگزاری جشن های آیینی و ملی و مذهبی يکی از اهداف اين گروه است . برگزاری جشن ها می تواند

-  به وفاق ملی و مذهبی کمک کند.

- باعث شادابی روحی شود.

- مراسم از ياد رفته را زنده کند.

- اهداف اين جشن ها را يادآوری کند.

- باعث نزديکی افراد گروه شود.

- عاملی برای يادگيری فرهنگ گذشته باشد.

- عاملی برای يادگيری تعامل و رفتار های مناسب فرهنگی در بين نسل جوان گردد.

 

شرکت در کنسرت ها و اجرای برنامه های موسيقی و رقص از اهداف اين باشگاه در جهت هدف گروه می باشد که  توسط همراهان هنرمند گروه مديریت خواهد شد.

آموزش اجرای موسيقی و رقص از برنامه های ديگر اين باشگاه می باشد.
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org