.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

روش همراه شدن با گروه    


هرفرد بدون در نظر گرفتن سن و جنس و اعتقادات می تواند به همراهی اين گروه درآيد.
هر شخصی که اهل مطالعه و تفکر است و خواهان عمل به دانسته های خود می باشد و می خواهد که در راستای ارتقا خود و اطرافيان خود گام بردارد، برای همراهی با اين گروه کافيست با ايميل Info@nikandishan.org تماس گرفته و خود را معرفی کند. در اسرع وقت با ايشان تماس گرفته خواهد شد و يک نشست آشنایی برايشان برگزار خواهد شد. پس از آن ايشان اگر مايل باشند می توانند به همراهی گروه درآيند.
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org