.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
3 شهریور 91 گزارش نهايی کمک به آسيب ديدگان زلزله اهر  سينا  رزا ، رحمان  باشگاه خيريه 
همراهان حاضر در برنامه
رزا ، رحمان
همراهان به هنگام آمده
همه

درود بر نيک انديشان


از اهر که به سمت ورزقان راه افتاديم خودروهای شخصی بسياری ديديم که با وسايل اهدايی بسيار راهی کمک به زلزله زدگان بودند. بيشتر اهالی اهر و ماموران بهداشت و هلال اهمر معتقد بودند که روستاييان همه وسايل ضروری و بهداشتی را دريافت کرده اند و بهتر است که اين وسايل در شهر انبار شوند و ماه ديگر از نو توزيع گردند.

ناگفته نماند که ماموران بهداشت و هلال اهمر در حال انجام وظيفه بودند و چادرهای بسياری توزيع شده بود و دستشويی صحرايی نيز داير گشته بود.

از آنجايیکه ما فکر می کرديم بيشتر وسايل اهدايی از طرف دوستان ما وسايلی هستند که هنوز روستاييان نياز دارند از جمله دستکش کار و ظرفشويی ، بنابراين ما به توزيع وسايل خود ادامه داديم و تصور ما درست بود. چنين وسايلی پيشتر توزيع نشده بود.

نوار بهداشتی نياز نداشتند اما طناب و کلاه و دستکش و کپسول گاز پيک نيک مورد نيازشان بود.

نکته مهمی که لازم می دانم ذکر کنم تا دوستان در روزهای آتی به آن دقت کنند اين است که بيشتر روستاييانی که حجب و يا غرور بالايی داشتند برای دريافت هدايا به خودرو مراجعه نمی کردند بنابراين هدايا به دست آنها نمی رسيد.

در روستای ايشيخلی خواهر من – رزا - با دختری مواجه شد که تنها ايستاده بود و برای دريافت لوازم مورد نياز خود پيش نمی آمد. هنگامی که از او پرسيد مادرت کجاست ، چشمانش پر از اشک شد. رزا می گويد به قضيه پی بردم و پرسيدم با کی زندگی می کنی؟ پاسخ داد که من و يک برادرم هستيم که برای کار سر زمين رفته است. رزا هدايايی به او تقديم کرد.

اين دختر ، خانواده خود را از دست داده بود و به تنهايی نمی توانست جلو بيايد و هدايای شما را تحويل بگيرد. بنابراين از دوستان تقاضا دارم که اگر برای کمک به روستاييان به روستاها مراجعه می کنيد هدايا را خود تا چادرها برده و توزيع کنيد . ما قسمتی از هدايا را از همان پشت ماشين به مراجعان توزيع کرديم و قسمتی را نيز در چادرها برده و تقديم کرديم.

در مجموع 2.022.500 تومان- دو ميليون و بیست و دو هزار و پانصد تومان-  دوستان اهدا کرده بودند که در دو مرحله خريد انجام شد. در مرحله اول همانطور که شرح داده شد خودم به همراه برادر و خواهر و دوستان ، کالاها را در روستاها توزيع کرديم. کالاهای مرحله دوم را تحويل پسر عموها دادم تا به همراه هدايای ديگری که ايشان جمع آوری کرده بود- که بيشتر از يک وانت نيسان بود و شامل چادر و پتو و کپسول گاز پيک نيک نيز بود - خود به روستاها برده و توزيع کردند.

 

سپاس از همراهی همه شما دوستان

باشگاه خيريه گروه نيک انديشان همچنان در اين راه فعال خواهد بود.

شاد

سينا

 

 

 
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 17, 2021 at 14:44

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, April 17, 2021 at 09:06

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 15, 2021 at 19:13

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, February 9, 2021 at 15:20

ارسال شده توسط :
 
on Friday, January 8, 2021 at 07:31

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, December 6, 2020 at 20:14

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, December 3, 2020 at 17:13

ارسال شده توسط :
 
on Monday, November 16, 2020 at 01:10

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 1, 2020 at 01:43

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 14, 2020 at 19:55

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, October 11, 2020 at 22:39

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, October 11, 2020 at 22:38

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 27, 2020 at 01:43

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, September 24, 2020 at 03:48

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 8, 2020 at 07:26

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 26, 2020 at 23:32

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 24, 2020 at 02:42

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 9, 2020 at 09:54

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, August 6, 2020 at 04:41

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 2, 2020 at 21:34

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 30, 2020 at 15:55

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 27, 2020 at 07:54

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 24, 2020 at 00:40

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 20, 2020 at 17:45

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 17, 2020 at 07:44

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 12, 2020 at 03:16

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 6, 2020 at 20:13

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, July 1, 2020 at 18:04

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 26, 2020 at 05:42

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 20, 2020 at 01:30

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 13, 2020 at 11:20

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 6, 2020 at 20:49

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, May 31, 2020 at 13:25

ارسال شده توسط :
 
on Monday, May 25, 2020 at 00:35

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, May 17, 2020 at 13:00

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, May 10, 2020 at 05:26

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, February 29, 2020 at 04:57

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, February 16, 2020 at 04:20

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, January 23, 2020 at 15:53

ارسال شده توسط :
 
on Monday, January 13, 2020 at 23:10

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, January 1, 2020 at 02:48

ارسال شده توسط :
 
on Friday, December 20, 2019 at 05:10

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, December 8, 2019 at 21:07

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, November 27, 2019 at 16:55

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, October 15, 2019 at 20:43

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, October 6, 2019 at 17:15

ارسال شده توسط :
 
on Friday, September 27, 2019 at 10:06

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 17, 2019 at 22:30

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 10, 2019 at 00:22

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 1, 2019 at 01:01

ارسال شده توسط :
 
on Friday, August 23, 2019 at 09:11

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 15, 2019 at 21:47

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 1, 2019 at 18:22

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, June 19, 2019 at 00:25

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 6, 2019 at 02:26

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, May 29, 2019 at 10:00

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 16:06

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 01:04

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 22:05

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 3, 2015 at 22:32

ارسال شده توسط :
 
on Monday, February 23, 2015 at 09:37

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, March 20, 2014 at 18:56

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, June 25, 2013 at 22:18

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, May 30, 2013 at 07:46

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, March 17, 2013 at 14:47

ارسال شده توسط : فرشاد
درود بر شما 
on Tuesday, November 27, 2012 at 09:33

ارسال شده توسط :
دوستان اعتماد کرده و مسئوليت هفصد هزار تومان ديگر را به من سپردند که با همکاری دوستان ديگر در آذربايجان ، لباس و کفش خريداری کرده و به روستاها ارسال شد.

 
on Monday, November 26, 2012 at 11:13

ارسال شده توسط : سينا
همچنان دوستان به حساب من پول واريز مي كنند

سپاس از حسن نيت و اعتماد شما

شاداب باشيد  
on Saturday, September 15, 2012 at 15:19


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org