.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
14 مرداد 89 كوه هاي اطراف حصارك تهران  سينا  وديعه  كوه و گردش 
همراهان حاضر در برنامه
سينا - وديعه
همراهان به هنگام آمده
همه حداكثر با 10 دقيقه تاخير سر قرار آمدند

طبق قرار قبلی همراهان و جمعی از دوستان (ساحل - احسان - خانم اميري - مهين - بهروز) در میدان آزادی حاضر بودند. خیلی سریع به جلوی دانشگاه علوم تحقیقات رسیدیم و از آنجا همه با هم حرکت کردیم.

در ابتدا بیشتر همراهان نگران گرمی هوا بودند ولی کمی که جلو تر رفتیم و درخت ها را دیدند، خیالشان راحت شد و با دل راحت همان ابتدای راه نشستیم و حسابی صبحانه خوردیم.

راه را که کمی جلو رفتیم همه شگفت زده شده بودند که در این روزهای گرم تابستانی و در این فاصله نزدیک به تهران چه هوایی و چه مناظری وجود دارد! تقریبا یک کلاس آموزشی برای شناسایی انواع درخت ها به صورت خود جوش در طول راه با همکاری همه برگزار شد.

هر چند قدمی که می رفتیم، به یک محیط زیبا و دیدنی می رسیدیم و هی هوس می کردیم که دوباره بنشینیم و دوباره صبحاانه بخوریم.

بیشتر این مسیر زیبا از دره ای می گذشت که جوی آبی زلال و خنک در آن روان بود و دو طرف جوی را درختانی سبز با طراوتشان زیبا تر کرده بوند و دره را خنک می کردند. در مسیر غارهای کوچکی بود که آب خنک چشه های درون کوه را به بیرون می رساندند.

بعد از این پیاده روی در دره سبز به آبشاری فوق العاده رسیدیم که نوعی کولر طبیعی بود و محیط اطراف را حسابی خنک کرده بود و چشمه زلال و خنکی پایین اش بود که همه از آبش نوشیدیم و کنارش استراحت کردیم.

برای عبور از آبشار و ادامه مسیر از کوه بالا رفتیم و دوباره از پشت آن به پایین آمدیم و کمی جلوتر، در فضایی باز کنار آب نشستیم و ناهار خوردیم و گپ زدیم. در آخر هم کفش ها را کندیم و پاها را به خنکای آب سپردیم.

در راه برگشت با سرعت بیشتری حرکت کردیم و خیلی زود به پایین رسیدیم.

 
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 1, 2021 at 23:50

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 29, 2021 at 13:08

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 28, 2021 at 13:03

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 22, 2021 at 07:39

ارسال شده توسط :
 
on Monday, February 15, 2021 at 18:38

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, February 13, 2021 at 13:04

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, January 12, 2021 at 06:44

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2021 at 05:06

ارسال شده توسط :
 
on Friday, December 4, 2020 at 16:02

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, December 1, 2020 at 12:46

ارسال شده توسط :
 
on Friday, November 13, 2020 at 21:33

ارسال شده توسط :
 
on Friday, October 30, 2020 at 00:53

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, October 27, 2020 at 01:06

ارسال شده توسط :
 
on Friday, October 9, 2020 at 21:36

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 22, 2020 at 00:21

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 6, 2020 at 04:47

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 2, 2020 at 19:10

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 30, 2020 at 19:34

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 10, 2020 at 09:23

ارسال شده توسط :
 
on Friday, August 7, 2020 at 03:56

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 3, 2020 at 20:03

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 31, 2020 at 14:02

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 28, 2020 at 06:31

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 24, 2020 at 23:28

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 21, 2020 at 17:03

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, July 18, 2020 at 10:31

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 13, 2020 at 18:14

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, July 8, 2020 at 09:18

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 3, 2020 at 06:07

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 28, 2020 at 02:15

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 21, 2020 at 19:51

ارسال شده توسط :
 
on Monday, June 15, 2020 at 10:02

ارسال شده توسط :
 
on Monday, June 8, 2020 at 19:32

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, June 2, 2020 at 03:36

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, May 27, 2020 at 02:17

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, May 19, 2020 at 19:15

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, May 12, 2020 at 11:04

ارسال شده توسط :
 
on Monday, May 4, 2020 at 16:35

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 29, 2020 at 17:00

ارسال شده توسط :
 
on Friday, April 24, 2020 at 02:51

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, April 18, 2020 at 10:34

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, April 12, 2020 at 06:14

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, April 5, 2020 at 09:04

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, March 28, 2020 at 20:28

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 20, 2020 at 21:09

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, March 11, 2020 at 22:58

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 2, 2020 at 21:50

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 20, 2020 at 01:55

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 6, 2020 at 17:12

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, January 26, 2020 at 16:45

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, January 16, 2020 at 19:35

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 4, 2020 at 12:29

ارسال شده توسط :
 
on Monday, December 23, 2019 at 17:29

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, December 12, 2019 at 11:38

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, November 30, 2019 at 21:17

ارسال شده توسط :
 
on Monday, October 28, 2019 at 00:37

ارسال شده توسط :
 
on Friday, October 18, 2019 at 11:53

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 9, 2019 at 15:01

ارسال شده توسط :
 
on Monday, September 30, 2019 at 01:08

ارسال شده توسط :
 
on Friday, September 20, 2019 at 17:12

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 3, 2019 at 19:02

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 26, 2019 at 04:55

ارسال شده توسط :
 
on Friday, August 16, 2019 at 15:28

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, July 6, 2019 at 00:53

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 22, 2019 at 10:07

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 9, 2019 at 15:49

ارسال شده توسط :
 
on Friday, May 31, 2019 at 21:23

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, May 22, 2019 at 09:44

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, May 12, 2019 at 14:39

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 17:41

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 4, 2016 at 20:37

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 19:09

ارسال شده توسط :
 
on Friday, January 8, 2016 at 23:40

ارسال شده توسط :
 
on Friday, October 2, 2015 at 09:22

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, February 24, 2015 at 03:37

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 20, 2015 at 22:38

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, March 20, 2014 at 18:38

ارسال شده توسط :
 
on Monday, June 24, 2013 at 06:51

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 25, 2013 at 17:10

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, March 12, 2013 at 13:49

ارسال شده توسط : سينا
برنامه خيلي خوبي بود. ممنون از دوستان شركت كننده كه به خوبي همراهي كردند.
ممنون از وديعه كه اين گزارش مبسوط رو نوشته.
موقع برگشتن هم از زيبايي بسيار مسير لذت برديم.  
on Saturday, October 16, 2010 at 14:18


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org