.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
1 خرداد 88 آبشار سنگان  سينا  فائزه  باشگاه كوه و گردش 
همراهان حاضر در برنامه
سينا ، فائزه ، ايمان ، هادي ، احسان
همراهان به هنگام آمده
هادي ، احسان ، فائزه ، سينا

 

روز جمعه اول خرداد با حضور 13 نفر ساعت 7 صبح از ميدان شهر زيبا به سمت ده سنگان حرکت کرديم.

دوستان و همراهان حاضر در اين برنامه :

هادی ، احسان ، علی ، سينا ، فائزه ، مريم ، مهسا ، فرزاد ، مهرناز ، امير ، اکرم ، آقای تهرانی و تيلوفر بودند.

با ماشين های شخصی خود تاده بالای سنگان رفتيم. ماشين ها را پارک کرديم . در کنار ساختمان امامزاده آيين کوه گروه نيک انديشان را مرور کرديم و به سمت آبشار سنگان حرکت آغاز شد.

آيين کوه گروه نيک انيشان شامل نکات ساده ای است که برای دوری از آسيب و لذت از طبيعت در نظر گرفته شده است؛

- آشغال نريزيم.

- موسيقی از آلات الکترونيکی پخش نکنيم.

- شوخی فيزیکی نکنيم.

- سيگار نکشيم

- با مسئول برنامه هماهنگ باشيم.

- با هم همکاری کنيم.

ساعت 10 در کافه بين راه چای و صبحانه دور هم با شادی و خنده ميل کرديم.

از ميان زيبايی های طبيعت راه را ادامه داديم، با هم گفتگو کرديم، برای هم  ريواس چيديم و  پاک کرديم.

تا ساعت 1 به آبشار رسيديم.

آنقدر مسير زيبا بود که 4 ساعت کوه پيمایی خسته مان نکرد و وقتی به آبشار رسيديم زيبايی و شکوه آبشار روحيه را دو چندان کرد . کنار آبشار هر کسی به روشی از حضور خود و ديگران لذت برد. دوستانی چای خوردند. دوستانی زير آبشار رفتند و خيس شدند، دوستانی پشت آبشار رفتند و نشستند و لذت بردند و دوستانی از حضور در خنکی کنار آبشار استفاده بردند و عکس گرفتند و دوستانی برای يافتن مکانی برای نشستن به جستجو رفتند.

در يک مکان آماده شده توسط باغبان باغ کنار آبشار سکنا گزيديم و ناهار را دور هم ميل کرديم.

غذاهای متنوع را با هم شريک شديم.

بعد از نهار شوخی و خنده بود و خواب و استراحت و چای . همراهان عزيز از چشمه آب آوردند و همراهانشان را سيرآب کردند.

باغبان برایمان چای آماده کرد و نی زد و همکارش برايمان آواز خواند.

ساعت 4 آماده شديم برای حرکت به سمت پايین . آشغال ها را نيز جمع کرده و با خود به پايين حمل کرديم.

در مسير برگشت نيز در کافه ای که صبحانه خورده بوديم چای نوشيديم و دور هم يک نشست آشنايی با هم داشتيم. يک معرفی کوتاه و سريع.

ساعت 7 سوار ماشين های خود شده و به خانه هايمان برگشتيم.

 

 

 
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, April 20, 2021 at 06:45

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, March 18, 2021 at 23:04

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, March 16, 2021 at 01:38

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 12, 2021 at 22:48

ارسال شده توسط :
 
on Friday, January 8, 2021 at 14:42

ارسال شده توسط :
 
on Monday, November 30, 2020 at 20:53

ارسال شده توسط :
 
on Friday, November 27, 2020 at 17:42

ارسال شده توسط :
 
on Friday, November 13, 2020 at 06:51

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, November 4, 2020 at 06:42

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 1, 2020 at 09:07

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, October 15, 2020 at 03:11

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 3, 2020 at 06:21

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 30, 2020 at 07:20

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 15, 2020 at 00:39

ارسال شده توسط :
 
on Friday, September 11, 2020 at 17:52

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 30, 2020 at 06:02

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 9, 2020 at 19:06

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, August 6, 2020 at 12:38

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 3, 2020 at 06:00

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 30, 2020 at 23:38

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 27, 2020 at 16:00

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 24, 2020 at 08:26

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 21, 2020 at 01:42

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 17, 2020 at 17:13

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 12, 2020 at 20:29

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 7, 2020 at 10:47

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 2, 2020 at 07:35

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 26, 2020 at 23:12

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 20, 2020 at 18:19

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 14, 2020 at 06:53

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 7, 2020 at 14:49

ارسال شده توسط :
 
on Monday, June 1, 2020 at 06:05

ارسال شده توسط :
 
on Monday, May 25, 2020 at 20:39

ارسال شده توسط :
 
on Monday, May 18, 2020 at 09:06

ارسال شده توسط :
 
on Monday, May 11, 2020 at 02:35

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, April 28, 2020 at 18:01

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 23, 2020 at 02:17

ارسال شده توسط :
 
on Friday, April 17, 2020 at 10:15

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, April 11, 2020 at 05:26

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, April 4, 2020 at 02:59

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 27, 2020 at 18:29

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, March 19, 2020 at 21:00

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, March 10, 2020 at 17:18

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, March 1, 2020 at 20:16

ارسال شده توسط :
 
on Monday, February 17, 2020 at 20:00

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, February 4, 2020 at 20:54

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 25, 2020 at 02:04

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, November 13, 2019 at 22:39

ارسال شده توسط :
 
on Friday, November 8, 2019 at 15:22

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 3, 2019 at 01:07

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 26, 2019 at 07:59

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, October 17, 2019 at 02:14

ارسال شده توسط :
 
on Monday, October 7, 2019 at 18:58

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, September 28, 2019 at 19:09

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, September 19, 2019 at 09:32

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 11, 2019 at 00:12

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 3, 2019 at 12:55

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 24, 2019 at 16:55

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, August 15, 2019 at 08:21

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 7, 2019 at 23:59

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 3, 2019 at 10:11

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 30, 2019 at 00:41

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 25, 2019 at 11:13

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, July 17, 2019 at 15:53

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, July 3, 2019 at 13:34

ارسال شده توسط :
 
on Monday, May 20, 2019 at 23:43

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 12:46

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 4, 2016 at 13:57

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 18:45

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 3, 2015 at 18:48

ارسال شده توسط :
 
on Monday, February 23, 2015 at 04:27

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 21, 2014 at 04:47

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 5, 2013 at 01:51

ارسال شده توسط :
 
on Friday, May 31, 2013 at 16:22

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 11, 2013 at 00:10

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 14, 2012 at 13:55

ارسال شده توسط : فائزه
بعد از ساعتها كوه پيمائي با پيشوازي نسيم جانبخش و نواي دلنشين آبشار به زيبائيش پيوستيم . عجبا كه در آنسوي سايه’ ديواره’ آبشار . رقص نور در آب با سكوت صحنه هم پا شده بود .  
on Sunday, May 31, 2009 at 16:03


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org