.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
27 اسفند 87 چهارشنبه سوري پايان سال 1387  سينا  فائزه  جشن و موسيقي با كوه و گردش  
همراهان حاضر در برنامه
همراهان به هنگام آمده

 

برنامه چهارشنبه سوری با حضور 28 نفر ، بالاتر از ده درکه به زيبايی برگزار شد. 

باشگاه جشن و موسيقی گروه نيک انديشان به همراهی باشگاه کوه و گردش اين برنامه را تدارک ديد.

از اول ماه اسفند اين برنامه ، طرح ريزی شده و به دوستان بسياری اطلاع داده شد.

اعلان برنامه به اين صورت بود؛

باشگاه جشن و موسيقی گروه نيک انديشان با همکاری باشگاه کوه و گردش برگزار می کند.

چهارشنبه سوری ، سه شنبه شب آخر سال خيامی برگزار می شود. برای اين رسم زيبا پيشينه های بسياری ذکر شده است . آنچه که مهم است خود جشن است که سرور و شادی و همدلی را به دنبال دارد.

گروه نيک انديشان قصد دارد اين جشن را به دور از هياهوی شهر در کوه به آرامی و زيبایی برگزار کند.

 

مکان و زمان :

- سه شنبه 27 اسفند 1387 ساعت 4:30 ميدان درکه جمع خواهيم شد.

- تا فضای باز بعد از کافه ها خواهيم رفت .

- آنجا آتش روشن می کنيم و دور آتش شادی خواهيم کرد.

- برگشت به سمت پايين ساعت 8 خواهد بود.

 

موارد مورد نياز :

- هر همراهی کننده ای ( اعم از دختر و پسر) از ميوه فروشی محل خود يک جعبه چوبی  ميوه تهيه کرده و آن را از هم جدا کرده و با طناب بسته و به همراه خود می آورد.

- هر همراهی کننده فشفشه و ترقه کبريتی بی خطر را خريداری کرده و به همراه می آورد.

- به همراه آوردن لباس مناسب برای عصر و شب که سرد خواهد بود.

- به همراه آوردن خوراکی و چايی در صورت امکان برای پذيرايی از خود.

- زيرانداز برای نشستن و استراحت در صورت نياز.

 

موارد ممنوع :

- سيگار کشيدن در جمع ممنوع است.

- حمل و مصرف نوشيدنی الکلی ممنوع است.

- به همراه آوردن ترقه های غير از ترقه کبريتی  ممنوع است.

- شوخی  فيزيکی ممنوع است.

 

استثنا :

- در آيين باشگاه کوه و گردش، پخش موسيقی در کوه ممنوع است. اما به دليل اينکه اين برنامه به توسط باشگاه جشن و موسيقی برگزار می شود ، در اين برنامه پخش موسيقی آزاد است.

 

توجه مهم :

- هر همراهی کننده ای موظف است به سخنان مسئول برنامه توجه کرده و عمل کند.

- هر همراهی کننده ای که از قوانين گروه نيک انديشان تخطی کند يا به تذکر مسئول برنامه توجه نکند از برنامه اخراج خواهد شد.

- همراهان توجه کنند که  آشغال در کوه نريزند.

- همراهان توجه کنند که بعد از جشن در خاموش کردن آتش و پايان دادن به جشن همکاری کنند.

 

- به دوستان خود اطلاع دهيد.

 

برای تماس با مسئول برنامه  ، سينا ،  می توانيد به شماره 09123447893 پيام داده و حضور خود را اطلاع دهيد.

 

 

دوستان تا ساعت 5:30 جمع شدند . اکثر دوستان جعبه ميوه به همراه داشتند. اسم ها را يادداشت کرديم و جلو دار و عقب دار و ميان دار برای جمع معرفی کرديم ، آيين باشگاه را با هم مرور کرديم و 5:45 از ميدان درکه حرکت کرديم. در مسير از طبيعت زيبا گذر کرده و عکس گرفتيم. بعد از يک ساعت در فضای باز  چوب ها را روی هم گذاشته و آتش بزرگی روشن کرديم. باد با آن آتش شکل زيبایی می داد.

 

يکی از همراهان در مورد آتش سخن گفت که مثل انسان به نگهداری نياز دارد و به این جهت در زمان های گذشته که ایرانیان آتش را یافته بودند به آن همچون خاک و آب و باد احترام می گذاشتند اما به دلیل نیاز آن به نگهداری برای آن آتشبان داشتند و تقدس خاصی برایش قائل بودند.

 

از روی آتش پريديم و دور آتش رقصيديم و آواز خوانديم. يکی از دوستان تمپو و دايره زنگی آورده بود که خواهر و برادر آنها را می نواختند و می رقصيديم.

 

در ايجاد و نگهداری آتش ، دوستان بسيار همراهی کردند. اکثر دوستان به همراه خود فشفشه و ترقه آورده بودند که هيجان را برای جشن بیشتر کرده بود.

دور آتش يک گردهم آيی آشنايی و معرفی خود برگزار کرديم که يکی از دوستان داوطلبانه مجری سوال و گرفتن چراغ به سمت معرفی کننده شده بود.

ساعت 7:30 آتش را خاموش کرديم و به کافه ای که در آن نزديکی بود رفتيم و چای نوشيديم و خوردنی خورديم.

ساعت 8:30 به سمت پايين حرکت کرديم.در مسير برگشت آواز خوانديم و با هم بيشتر آشنا شديم.

ميدان درکه به هم تبريک گفته و از هم جدا شديم.

شب بسيار لذت بخشی بود و همه دوستان به خوبی همراهی کردند.

 

اميد که در جشن های بعد نيز چنين باشد.

شاداب باشيم

 

 
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Monday, April 26, 2021 at 12:32

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, March 25, 2021 at 14:47

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 22, 2021 at 19:48

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 18, 2021 at 13:33

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, January 12, 2021 at 20:45

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2021 at 19:10

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, November 25, 2020 at 19:49

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, November 11, 2020 at 10:18

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 8, 2020 at 09:00

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 24, 2020 at 16:50

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 21, 2020 at 21:00

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 7, 2020 at 11:46

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, September 19, 2020 at 14:36

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 13, 2020 at 00:46

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 31, 2020 at 10:00

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, August 11, 2020 at 02:10

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, August 4, 2020 at 13:03

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 1, 2020 at 06:48

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 28, 2020 at 23:51

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, July 25, 2020 at 16:02

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, July 22, 2020 at 08:44

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 19, 2020 at 02:21

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 14, 2020 at 20:28

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 9, 2020 at 13:52

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, July 4, 2020 at 07:58

ارسال شده توسط :
 
on Monday, June 29, 2020 at 00:59

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, June 23, 2020 at 03:32

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, June 16, 2020 at 19:38

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, June 10, 2020 at 05:35

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, June 3, 2020 at 15:13

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, May 28, 2020 at 08:55

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, May 21, 2020 at 13:15

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, May 14, 2020 at 01:30

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, May 6, 2020 at 10:44

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 30, 2020 at 22:47

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, April 25, 2020 at 08:57

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, April 19, 2020 at 15:47

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, January 28, 2020 at 23:35

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 18, 2020 at 23:51

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, January 7, 2020 at 10:06

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, December 26, 2019 at 08:23

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, December 14, 2019 at 16:56

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, December 3, 2019 at 08:26

ارسال شده توسط :
 
on Friday, November 22, 2019 at 10:40

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, November 16, 2019 at 05:13

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 10, 2019 at 17:57

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, November 5, 2019 at 04:21

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 30, 2019 at 23:36

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, October 20, 2019 at 16:19

ارسال شده توسط :
 
on Friday, October 11, 2019 at 12:26

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 2, 2019 at 03:11

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 22, 2019 at 21:01

ارسال شده توسط :
 
on Friday, September 13, 2019 at 05:05

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, September 5, 2019 at 20:28

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 28, 2019 at 09:02

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 18, 2019 at 20:39

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 10, 2019 at 18:31

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 18, 2019 at 22:41

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 9, 2019 at 12:51

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, June 25, 2019 at 03:23

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, June 12, 2019 at 16:08

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 2, 2019 at 23:51

ارسال شده توسط :
 
on Friday, May 24, 2019 at 21:21

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 08:09

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 4, 2016 at 01:37

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 10:41

ارسال شده توسط :
 
on Friday, January 8, 2016 at 00:08

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, September 26, 2015 at 09:24

ارسال شده توسط :
 
on Monday, February 23, 2015 at 06:07

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, February 18, 2015 at 09:45

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, March 20, 2014 at 20:16

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 27, 2013 at 02:32

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 11, 2013 at 22:21

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Monday, January 3, 2011 at 15:07

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Monday, January 3, 2011 at 14:07

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Monday, January 3, 2011 at 13:08

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Monday, January 3, 2011 at 12:08

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Monday, January 3, 2011 at 11:08

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Monday, January 3, 2011 at 10:08

ارسال شده توسط : seubnubed
base1.txt;42;42 
on Monday, December 27, 2010 at 13:40

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Saturday, December 25, 2010 at 14:15

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Sunday, December 12, 2010 at 13:46

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Sunday, December 12, 2010 at 12:53

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Sunday, December 12, 2010 at 12:00

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Sunday, December 12, 2010 at 11:07

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Friday, November 26, 2010 at 11:59

ارسال شده توسط : رضا
اميدوارم كه چهارشنبه 89 هم به همين صورت و با همراهان بيشتر و زنده كردن آيين هاي اجداديمان بيشتد بكوشيم.سر افراز باشيد. 
on Tuesday, August 11, 2009 at 20:26

ارسال شده توسط : فائزه
جشن به يادماندني بود. شادي اش نويد سالي سرشار از شادي به ارمغان آورد. با تشكر فراوان [:)]  
on Sunday, April 5, 2009 at 14:47


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org