.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
6 مهر 86 ديدار استاد ميثمی  سينا  سعيده  نشست هفتگی 
همراهان حاضر در برنامه
همراهان به هنگام آمده
درود ساعت 5:10 با 10 دقيقه تاخیر با استاد ميثمی در دفتر ايشان ملاقات کرديم و از صحبته ای ايشان استفاده برديم . ايشان دو شعر خود را دوباره برايمان خواندند و شعر مناديان عشق را با دست خط خود برايمان نوشتند. مناديان عشق ما ذره ای از جهان عشقيم زينروی مناديان عشقيم خورشيد صفت روان و رخشان سرگشته ی کهکشان عشقيم چون جان همه نشئه محبت چون دل همه خونرسان عشقيم جويای هدف مثال پيکان برخاسته از کمان عشقيم گويای اَنَ الحقيم بر دار منصور زمان زبان عشقيم بانگ جرسيم خفته گانرا وابسته ی کاروان عشقيم ای واعظ شهر قصه کم گوی ما خود همه داستان عشقيم مرغان محبتيم آری پرورده ی آشيان عشقيم علی ميثمی ساعت 6:30 از ايشان جدا شديم. شاد باشيم.  
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 14, 2021 at 07:19

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, April 11, 2021 at 16:30

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 12, 2021 at 10:20

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, February 9, 2021 at 03:24

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, January 13, 2021 at 21:37

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, January 10, 2021 at 21:44

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, December 6, 2020 at 08:11

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, December 3, 2020 at 04:33

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 15, 2020 at 13:00

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 31, 2020 at 14:22

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 14, 2020 at 09:11

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, September 26, 2020 at 14:16

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 23, 2020 at 14:48

ارسال شده توسط :
 
on Monday, September 7, 2020 at 19:12

ارسال شده توسط :
 
on Friday, September 4, 2020 at 13:56

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 26, 2020 at 12:18

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 23, 2020 at 14:39

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 8, 2020 at 21:39

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 5, 2020 at 15:06

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 2, 2020 at 08:36

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 30, 2020 at 02:01

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 26, 2020 at 18:25

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 23, 2020 at 11:27

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 20, 2020 at 04:30

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 16, 2020 at 15:37

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, July 11, 2020 at 06:22

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 6, 2020 at 01:54

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, June 30, 2020 at 21:03

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 25, 2020 at 05:04

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 18, 2020 at 22:34

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 12, 2020 at 08:56

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 5, 2020 at 18:23

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 30, 2020 at 11:56

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 23, 2020 at 21:22

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 16, 2020 at 09:16

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 9, 2020 at 01:40

ارسال شده توسط :
 
on Monday, April 27, 2020 at 04:11

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, April 21, 2020 at 12:08

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 15, 2020 at 17:58

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 9, 2020 at 04:17

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 1, 2020 at 21:57

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, March 7, 2020 at 20:08

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 27, 2020 at 02:05

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 13, 2020 at 23:16

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, February 1, 2020 at 09:42

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, January 22, 2020 at 02:35

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 11, 2020 at 17:11

ارسال شده توسط :
 
on Monday, December 30, 2019 at 01:20

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, December 18, 2019 at 08:17

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, December 7, 2019 at 03:02

ارسال شده توسط :
 
on Monday, November 25, 2019 at 20:59

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 23, 2019 at 22:45

ارسال شده توسط :
 
on Monday, October 14, 2019 at 10:04

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 5, 2019 at 04:07

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 25, 2019 at 21:17

ارسال شده توسط :
 
on Monday, September 16, 2019 at 09:31

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 8, 2019 at 17:54

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 21, 2019 at 20:55

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 23, 2019 at 20:30

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 12, 2019 at 02:36

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 29, 2019 at 11:31

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, May 28, 2019 at 02:06

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 18, 2019 at 02:09

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, May 8, 2019 at 02:29

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 08:48

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 4, 2016 at 02:25

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 13:55

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 3, 2015 at 10:13

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, February 22, 2015 at 19:05

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, May 30, 2013 at 06:16

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 11, 2013 at 08:10

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 14, 2012 at 13:55


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org