.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
19 مرداد 86 تنگه واشي  شهاب  برديا - سياوش  كوه و تفريحات 
همراهان حاضر در برنامه
همراهان به هنگام آمده

گزارش تنگه‌واشی
ما در تاريخ 19/5/86 به همراه 40 نفر از دوستان:


نام            از طرف            نام             از طرف
معصومه      نيک‌انديشان           هدي          نيک‌انديشان
ليلا          نيک‌انديشان           نيلوفر             هدي
هومن            مجيد             سوگل             هدي
علي              مجيد              مونا             هدي
مهرداد            مجيد              صحرا           هدي
آزيتا             سياوش           ياسي              هدي
پريسا             سياوش        خانم اسدي           سينا
فرشته             سياوش           الهه اسدي         سينا
شيدا             سياوش              فروغ        نيک‌انديشان
مهسا             سياوش            فرشاد            فروغ
سارا             سياوش             فرخ            فروغ
حميد             سياوش             نينا             فروغ
هاله             سياوش              احمد             فروغ
سعيده           نيک‌انديشان           آمر             فروغ
حامد             سعيده             اميرحسين           فروغ
برديا          نيک‌انديشان            شهاب           نيک‌انديشان
مصطفي           نيک‌انديشان        فرشيد            شهاب
زهرا          نيک‌انديشان            عبد              شهاب
الهام              زهرا             شروين             شهاب
شبنم              زهرا             شهرام              شهاب

در زير پل سيدخندان جمع شديم و با 2 تا ميني‌بوس اويکو به سمت جاده تنگه ‌واشي راه افتاديم. در میانه راه با آب‌ميوه و کيک از همدیگر پذیرایی کردیم و به شادی گذراندیم. ما در ساعت 10:30 به تنگه واشي رسيديم و بعد از پياده شدن و پوشيدن لباس‌هاي مناسب برای پیاده روی در رودخانه واشی آماده حرکت شديم. قبل از حرکت آئين‌نامه باشگاه کوه و تفريحات نيک‌انديشان توسط شهاب مسئول برنامه براي همراهان خوانده شد، سپس برديا مسئوليت جلودار بودن و حميد مسئوليت عقب‌دار بودن را برعهده گرفتند و همگي راه افتاديم. در مسير به بچه‌ها خيلي خوش گذشت و همگي تا حدود زيادي خيس شديم و بعد از رسيدن به تنگة اول، به دشت وسيعي که انتظارش را مي‌کشيديم رسيديم. بعد از پيدا کردن يک جاي مناسب زيراندازهاي خود را در کنار همديگر پهن کرديم و مشغول ناهار خوردن شديم. بعد از ناهار چند تا از همراهان تصميم گرفتن که از تنگة دوم هم عبور کنند و به آبشار برسند و با مسئوليت فروغ به سمت تنگه دوم رفتند و بعد از برگشتن آنها همگي به سمت تنگة اول و برگشتن به سمت ماشين‌ها راه افتاديم. همگي با خوبي و خوشي سوار ميني‌بوس‌ها شديم و به سمت تهران راه افتاديم و يک روز بياد ماندني و خاطره‌انگيز را براي خود و همراهانمان به‌وجود آورديم.
به اميد برنامه‌هاي بعدي

 
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, April 17, 2021 at 21:51

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 19, 2021 at 05:59

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, March 16, 2021 at 08:53

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, February 10, 2021 at 06:02

ارسال شده توسط :
 
on Friday, January 8, 2021 at 22:00

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, November 24, 2020 at 21:53

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, November 21, 2020 at 22:19

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 1, 2020 at 16:23

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, October 18, 2020 at 05:02

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, October 15, 2020 at 10:13

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 30, 2020 at 14:27

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 27, 2020 at 15:46

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 15, 2020 at 07:46

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, September 12, 2020 at 01:40

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 8, 2020 at 23:18

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 24, 2020 at 17:03

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 10, 2020 at 02:47

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, August 6, 2020 at 19:54

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 3, 2020 at 13:02

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 31, 2020 at 06:35

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 28, 2020 at 00:44

ارسال شده توسط :
 
on Friday, July 24, 2020 at 16:41

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 21, 2020 at 09:47

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, July 18, 2020 at 02:56

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 13, 2020 at 05:44

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 7, 2020 at 22:06

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 2, 2020 at 18:39

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 27, 2020 at 12:44

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 21, 2020 at 07:39

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, June 14, 2020 at 19:29

ارسال شده توسط :
 
on Monday, June 8, 2020 at 04:40

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 23, 2020 at 14:45

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 23, 2020 at 14:44

ارسال شده توسط :
 
on Friday, April 17, 2020 at 22:21

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, April 11, 2020 at 20:07

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, April 5, 2020 at 11:08

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, March 28, 2020 at 05:16

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 20, 2020 at 07:19

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, March 11, 2020 at 05:25

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 2, 2020 at 02:54

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, February 18, 2020 at 21:31

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, February 5, 2020 at 15:21

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 25, 2020 at 20:16

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, January 16, 2020 at 02:43

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, November 14, 2019 at 11:56

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, November 9, 2019 at 01:32

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 3, 2019 at 17:01

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, October 27, 2019 at 02:07

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, October 17, 2019 at 17:23

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 29, 2019 at 08:02

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, September 19, 2019 at 22:48

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 11, 2019 at 12:01

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 3, 2019 at 08:02

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 25, 2019 at 14:09

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, August 15, 2019 at 22:27

ارسال شده توسط :
 
on Friday, August 9, 2019 at 06:50

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 3, 2019 at 18:15

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, July 30, 2019 at 05:49

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 25, 2019 at 17:06

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 18, 2019 at 00:10

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 4, 2019 at 15:54

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 12:02

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 4, 2016 at 18:40

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 17:05

ارسال شده توسط :
 
on Friday, January 8, 2016 at 16:06

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 3, 2015 at 13:26

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, February 22, 2015 at 23:08

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 20, 2015 at 20:04

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 21, 2014 at 02:33

ارسال شده توسط :
 
on Monday, June 24, 2013 at 14:49

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, March 12, 2013 at 10:03

ارسال شده توسط : سينا
درود سپاس از شهاب که اين برنامه را برگزار کرد و سپاس از همه همراهان که به خوبی و شادی همراهی کردند. شاد باشيم[:)]  
on Sunday, September 16, 2007 at 03:17

ارسال شده توسط : حمید
بسیار روزخوبی بود وخیلی به من خوش گذشت به امید برنامه زیباو بیاد ماندنی دیگر[:star:]  
on Friday, September 14, 2007 at 18:13


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org