.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
6 شهریور 86 گزارش شرکت در برنامه ماه شب 14  سينا  گروه Full Moon Night  باشگاه نشست هفتگی 
همراهان حاضر در برنامه
همراهان به هنگام آمده
سه شنبه 6 شهريور ساعت 5 سربند کنار مجسمه کوهنورد با گروه ماه شب چهارده جمع شديم. از گروه نيک انديشان ، همراهان سعيده ، برديا ، پويا ، ناهيد ، فائزه ، فرناز(خواهر فائزه) الهام ، زهرا ، ساسان ، نينا ، نازنين (دختر عمع نينا) ، مهديه ، سينا و دلارام حضور داشتند. سعيده 50 نسخه از نشريه شماره 7 را برای توزيع آماده کرده بود که تحويل داد و برگشت. حدود 65 نفر تا يک کافه که 1:30 ساعت به طول انجاميد بالا رفتيم. در کافه دور هم نشستيم و چای خورديم و شکلات و شيرينی و چيپس ها را با هم به اشتراک گذاشتيم و در مورد مشکلات شخصی به صحبت نشستيم. سينا ، مهديه ، نينا ، نازنين ، فائزه ، فرناز ساعت 8 از جمع جدا شده و برگشتند. بقيه تا ساعت 12 با هم بودند و با رقص و آواز و لطيفه از حضور هم لذت بردند و ماه زيبا نيز تزئين کننده فضا بود. شاد و آگاه باشيم در هوشياری  
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 14, 2021 at 07:17

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 15, 2021 at 06:22

ارسال شده توسط :
 
on Monday, February 15, 2021 at 02:45

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, January 10, 2021 at 20:39

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, November 29, 2020 at 23:48

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, November 12, 2020 at 12:53

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 28, 2020 at 15:36

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 14, 2020 at 06:56

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, September 26, 2020 at 12:59

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, September 17, 2020 at 11:02

ارسال شده توسط :
 
on Monday, September 14, 2020 at 01:24

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, September 10, 2020 at 21:55

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 23, 2020 at 13:32

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 8, 2020 at 20:20

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 5, 2020 at 14:49

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, August 2, 2020 at 07:43

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 30, 2020 at 00:36

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 26, 2020 at 17:54

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 23, 2020 at 09:47

ارسال شده توسط :
 
on Monday, July 20, 2020 at 03:41

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, July 16, 2020 at 12:12

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, July 11, 2020 at 03:04

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 5, 2020 at 21:44

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 25, 2020 at 09:43

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 18, 2020 at 18:07

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 5, 2020 at 14:30

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 30, 2020 at 09:07

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 23, 2020 at 19:21

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 16, 2020 at 05:31

ارسال شده توسط :
 
on Friday, May 8, 2020 at 19:49

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 2, 2020 at 14:58

ارسال شده توسط :
 
on Monday, April 27, 2020 at 02:46

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, April 21, 2020 at 11:08

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 15, 2020 at 16:24

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 9, 2020 at 04:50

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 1, 2020 at 19:03

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, March 25, 2020 at 02:39

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 16, 2020 at 16:56

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, March 7, 2020 at 22:44

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, February 26, 2020 at 19:29

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 13, 2020 at 16:29

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, February 1, 2020 at 06:22

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, January 21, 2020 at 20:03

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 11, 2020 at 08:21

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, November 12, 2019 at 08:19

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, November 7, 2019 at 00:32

ارسال شده توسط :
 
on Friday, November 1, 2019 at 05:46

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, October 23, 2019 at 14:39

ارسال شده توسط :
 
on Monday, October 14, 2019 at 06:50

ارسال شده توسط :
 
on Friday, October 4, 2019 at 22:23

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, September 25, 2019 at 16:31

ارسال شده توسط :
 
on Monday, September 16, 2019 at 05:59

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 8, 2019 at 15:03

ارسال شده توسط :
 
on Friday, August 30, 2019 at 16:54

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 21, 2019 at 15:20

ارسال شده توسط :
 
on Monday, August 12, 2019 at 21:23

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, August 6, 2019 at 12:59

ارسال شده توسط :
 
on Friday, August 2, 2019 at 00:53

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 28, 2019 at 11:33

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 21:58

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 02:13

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 23:57

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 06:46

ارسال شده توسط :
 
on Friday, October 2, 2015 at 21:43

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, February 24, 2015 at 15:34

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, February 21, 2015 at 21:33

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 21, 2014 at 14:21

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 28, 2013 at 02:40

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, May 26, 2013 at 22:42

ارسال شده توسط :
 
on Monday, March 11, 2013 at 09:15

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 14, 2012 at 13:55

ارسال شده توسط :
 
on Monday, December 12, 2011 at 18:23

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 25, 2011 at 09:00

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 11, 2011 at 06:12

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, August 24, 2011 at 18:00

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Wednesday, June 15, 2011 at 15:35

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Wednesday, June 15, 2011 at 13:48

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Wednesday, June 15, 2011 at 11:59

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Wednesday, June 15, 2011 at 10:10

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, April 27, 2011 at 05:45

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Monday, January 3, 2011 at 15:05

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Monday, January 3, 2011 at 14:06

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Monday, January 3, 2011 at 13:06

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Monday, January 3, 2011 at 12:06

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Monday, January 3, 2011 at 11:07

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Monday, January 3, 2011 at 10:06

ارسال شده توسط : seubnubed
base1.txt;42;42 
on Monday, December 27, 2010 at 13:38

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Saturday, December 25, 2010 at 14:14

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Sunday, December 12, 2010 at 13:44

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Sunday, December 12, 2010 at 12:51

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Sunday, December 12, 2010 at 11:58

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Sunday, December 12, 2010 at 11:04

ارسال شده توسط : レビトラ 販売
ほんやく/会社員として働いています。 [url=http://japanese-garden.org] シアリス 個人輸入[/url] バイアグラ 個人輸入 バイアグラ 
on Tuesday, February 9, 2010 at 08:17


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org