.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
4 شهریور 86 نشست به زبان انگليسی  سينا  فائزه  باشگاه نشست هفتگی 
همراهان حاضر در برنامه
همراهان به هنگام آمده
We have a session on Sunday 4th shahrivar. There were Azam , Hamid , Saeed , Alireza , Sina , Niloofar , faaeze , farnaaz on Time and Nahid , Nina , Sara , Nazanin came later. First We introduce Ourself one bye one and after that we have candy and drink that Sina has bought them cos of his new car and faaeze has helpd him we have a free discussion about relationship between girls and boys . Please correct my mistakes and suggest new sentences. Be happy and conscious  
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 19, 2020 at 06:54

ارسال شده توسط :
 
on Friday, June 12, 2020 at 18:20

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 6, 2020 at 02:45

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 30, 2020 at 19:55

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, May 24, 2020 at 06:57

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 16, 2020 at 22:23

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, May 9, 2020 at 12:17

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, May 3, 2020 at 00:25

ارسال شده توسط :
 
on Monday, April 27, 2020 at 12:34

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, April 21, 2020 at 21:31

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 16, 2020 at 02:34

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 9, 2020 at 14:03

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, April 2, 2020 at 09:46

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, March 25, 2020 at 18:07

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, March 17, 2020 at 12:05

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, March 8, 2020 at 12:49

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 27, 2020 at 20:51

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 14, 2020 at 22:36

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, February 2, 2020 at 02:35

ارسال شده توسط :
 
on Wednesday, January 22, 2020 at 17:48

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, January 12, 2020 at 11:01

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, November 12, 2019 at 18:28

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, November 7, 2019 at 14:13

ارسال شده توسط :
 
on Friday, November 1, 2019 at 15:39

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, October 24, 2019 at 08:34

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, October 15, 2019 at 04:25

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 5, 2019 at 16:50

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, September 26, 2019 at 09:52

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, September 17, 2019 at 00:23

ارسال شده توسط :
 
on Monday, September 9, 2019 at 07:55

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, August 31, 2019 at 03:54

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, August 22, 2019 at 11:24

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, August 13, 2019 at 12:57

ارسال شده توسط :
 
on Tuesday, August 6, 2019 at 22:21

ارسال شده توسط :
 
on Friday, August 2, 2019 at 09:29

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, July 28, 2019 at 22:45

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 06:55

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 4, 2016 at 07:52

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 07:42

ارسال شده توسط :
 
on Friday, January 8, 2016 at 06:32

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, September 27, 2015 at 14:17

ارسال شده توسط :
 
on Monday, February 23, 2015 at 00:57

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 29, 2013 at 18:10

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, June 1, 2013 at 03:37

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, March 10, 2013 at 19:37

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, June 14, 2012 at 13:55


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org