.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

گزارش ديگر برنامه هاي گروه    

تاریخ برنامه عنوان برنامه مسوول برنامه همکاران مسوول برنامه باشگاه برگزار کننده
17 مهر 1383   جشن مهرگان  سینا  بردیا   
همراهان حاضر در برنامه
همراهان به هنگام آمده

جشن مهرگان با حضور امیرحسین - سینا و بردیا در تاریخ 17/مهر/1383 در کوههای زیبای پیرامون حصارک (آبشاران) جشن گرفته شد.این آیین با روشن کردن شمع و برافروختن آتش که نشانه ای از پاکی و زندگی می باشد برگزار گردید.البته تصمیم گرفته شد که در آدینه روز هفته پسین دوباره این آیین جشن گرفته شود

 
لیست گزارش ها
نظرات دوستان و همراهان

ارسال شده توسط :
 
on Friday, February 5, 2016 at 06:31

ارسال شده توسط :
 
on Thursday, February 4, 2016 at 07:35

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, January 9, 2016 at 10:52

ارسال شده توسط :
 
on Saturday, October 3, 2015 at 02:34

ارسال شده توسط :
 
on Sunday, February 22, 2015 at 08:43

ارسال شده توسط :
 
on Friday, March 21, 2014 at 16:39

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Tuesday, October 11, 2011 at 16:02

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Saturday, October 8, 2011 at 13:49

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Saturday, October 8, 2011 at 13:15

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Saturday, October 8, 2011 at 12:41

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Saturday, October 8, 2011 at 12:08

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Saturday, October 8, 2011 at 11:02

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Saturday, October 8, 2011 at 09:58

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Saturday, October 8, 2011 at 09:26

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Saturday, October 8, 2011 at 08:54

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Saturday, October 8, 2011 at 08:22

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Saturday, October 8, 2011 at 06:49

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Saturday, October 8, 2011 at 05:16

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Saturday, October 8, 2011 at 02:10

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Saturday, October 8, 2011 at 01:39

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Saturday, October 8, 2011 at 01:09

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Saturday, October 8, 2011 at 00:38

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Friday, October 7, 2011 at 23:36

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Friday, October 7, 2011 at 23:05

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Friday, October 7, 2011 at 22:33

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Friday, October 7, 2011 at 20:24

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Friday, October 7, 2011 at 19:50

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Friday, October 7, 2011 at 19:17

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Friday, October 7, 2011 at 17:35

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Friday, October 7, 2011 at 17:01

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Friday, October 7, 2011 at 15:22

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Friday, October 7, 2011 at 13:44

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Friday, October 7, 2011 at 11:36

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Friday, October 7, 2011 at 11:04

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Friday, October 7, 2011 at 10:31

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Friday, October 7, 2011 at 09:27

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Friday, October 7, 2011 at 07:19

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Friday, October 7, 2011 at 06:47

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Friday, October 7, 2011 at 06:15

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Friday, October 7, 2011 at 05:43

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Friday, October 7, 2011 at 04:41

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Friday, October 7, 2011 at 03:39

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Friday, October 7, 2011 at 02:37

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Friday, October 7, 2011 at 02:05

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Friday, October 7, 2011 at 01:35

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Friday, October 7, 2011 at 00:31

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Thursday, October 6, 2011 at 22:25

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Thursday, October 6, 2011 at 21:53

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Thursday, October 6, 2011 at 21:21

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Thursday, October 6, 2011 at 20:49

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Thursday, October 6, 2011 at 20:16

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Thursday, October 6, 2011 at 19:43

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Thursday, October 6, 2011 at 18:03

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Thursday, October 6, 2011 at 17:30

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Thursday, October 6, 2011 at 16:58

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Thursday, October 6, 2011 at 16:26

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Thursday, October 6, 2011 at 15:53

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Thursday, October 6, 2011 at 15:20

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Thursday, October 6, 2011 at 14:17

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Thursday, October 6, 2011 at 13:44

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Thursday, October 6, 2011 at 13:11

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Thursday, October 6, 2011 at 11:31

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Thursday, October 6, 2011 at 09:49

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Thursday, October 6, 2011 at 08:10

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Thursday, October 6, 2011 at 07:37

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Thursday, October 6, 2011 at 07:04

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Thursday, October 6, 2011 at 06:31

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Thursday, October 6, 2011 at 05:58

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Thursday, October 6, 2011 at 05:24

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Thursday, October 6, 2011 at 03:47

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Thursday, October 6, 2011 at 02:44

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Thursday, October 6, 2011 at 01:10

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Tuesday, January 4, 2011 at 02:46

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Monday, January 3, 2011 at 22:23

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Monday, January 3, 2011 at 12:43

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Tuesday, December 28, 2010 at 17:58

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Monday, December 27, 2010 at 04:08

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Tuesday, December 21, 2010 at 21:51

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Tuesday, December 21, 2010 at 18:35

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Saturday, December 11, 2010 at 11:01

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Saturday, December 11, 2010 at 04:59

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Saturday, December 11, 2010 at 03:02

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Tuesday, December 7, 2010 at 01:19

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Monday, December 6, 2010 at 07:56

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Monday, December 6, 2010 at 06:20

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Sunday, December 5, 2010 at 19:56

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Sunday, December 5, 2010 at 05:15

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Sunday, December 5, 2010 at 00:34

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Saturday, December 4, 2010 at 22:34

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Saturday, December 4, 2010 at 12:24

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Sunday, November 28, 2010 at 23:12

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Sunday, November 28, 2010 at 18:39

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Sunday, November 28, 2010 at 15:01

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Sunday, November 28, 2010 at 13:51

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Sunday, November 28, 2010 at 04:28

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Sunday, November 28, 2010 at 04:04

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Sunday, November 28, 2010 at 02:07

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Sunday, November 28, 2010 at 01:22

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Saturday, November 27, 2010 at 14:57

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Saturday, November 27, 2010 at 12:36

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Saturday, November 27, 2010 at 04:23

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Saturday, November 27, 2010 at 03:37

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Saturday, November 27, 2010 at 01:21

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Friday, November 26, 2010 at 20:26

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Friday, November 26, 2010 at 14:09

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Friday, November 26, 2010 at 13:00

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Friday, November 26, 2010 at 08:21

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Friday, November 26, 2010 at 06:02

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Thursday, November 25, 2010 at 23:11

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Thursday, November 25, 2010 at 14:45

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Thursday, November 25, 2010 at 12:23

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Thursday, November 25, 2010 at 09:59

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Thursday, November 25, 2010 at 08:21

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Thursday, November 25, 2010 at 07:09

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Sunday, November 14, 2010 at 10:33

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Sunday, November 14, 2010 at 09:38

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Sunday, November 14, 2010 at 09:11

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Sunday, November 14, 2010 at 06:27

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Sunday, November 14, 2010 at 02:19

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Sunday, November 14, 2010 at 00:48

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Saturday, November 13, 2010 at 22:38

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Saturday, November 13, 2010 at 21:28

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Saturday, November 13, 2010 at 18:30

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Saturday, November 13, 2010 at 16:19

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Saturday, November 13, 2010 at 14:41

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Saturday, November 13, 2010 at 08:15

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Saturday, November 13, 2010 at 07:17

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Saturday, November 13, 2010 at 06:00

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Friday, November 12, 2010 at 14:36

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Friday, November 12, 2010 at 14:01

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Friday, November 12, 2010 at 12:15

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Friday, November 12, 2010 at 08:04

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Friday, November 12, 2010 at 05:17

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Friday, November 12, 2010 at 02:56

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Friday, November 12, 2010 at 02:32

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Thursday, November 11, 2010 at 22:36

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Thursday, November 11, 2010 at 20:16

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Thursday, November 11, 2010 at 19:05

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Thursday, November 11, 2010 at 18:41

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Thursday, November 11, 2010 at 15:50

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Thursday, November 11, 2010 at 14:37

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Thursday, November 11, 2010 at 13:48

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Thursday, November 11, 2010 at 13:24

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Thursday, November 11, 2010 at 12:36

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Thursday, November 11, 2010 at 11:00

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Thursday, November 11, 2010 at 05:46

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Thursday, November 11, 2010 at 03:43

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Thursday, November 11, 2010 at 03:19

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Thursday, November 11, 2010 at 02:53

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Thursday, November 11, 2010 at 02:28

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 20:56

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 19:42

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 19:16

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 18:24

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 15:30

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 15:06

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 14:41

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 13:53

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 12:41

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 12:16

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 09:49

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 07:47

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 03:03

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Wednesday, November 10, 2010 at 01:07

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 21:58

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 21:34

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 21:10

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 20:22

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 19:10

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 15:50

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 08:59

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 08:35

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 08:11

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 06:35

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 04:12

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 01:07

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Tuesday, November 9, 2010 at 00:43

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Monday, November 8, 2010 at 23:54

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Monday, November 8, 2010 at 22:41

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Monday, November 8, 2010 at 21:27

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Monday, November 8, 2010 at 18:09

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Monday, November 8, 2010 at 16:01

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Monday, November 8, 2010 at 13:32

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Monday, November 8, 2010 at 11:53

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Monday, November 8, 2010 at 09:25

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Monday, November 8, 2010 at 08:11

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Monday, November 8, 2010 at 07:47

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Monday, November 8, 2010 at 04:07

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Thursday, November 4, 2010 at 17:30

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Thursday, November 4, 2010 at 16:14

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Thursday, November 4, 2010 at 14:10

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Thursday, November 4, 2010 at 09:40

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Thursday, November 4, 2010 at 05:13

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Thursday, November 4, 2010 at 04:25

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Thursday, November 4, 2010 at 04:01

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Thursday, November 4, 2010 at 02:49

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Thursday, November 4, 2010 at 01:38

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 23:38

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 23:14

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 22:25

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 22:02

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 21:38

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 21:14

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 20:02

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 19:38

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 15:57

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 15:32

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 15:08

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 13:56

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 13:31

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 12:44

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 12:19

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 09:54

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 08:41

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Wednesday, November 3, 2010 at 08:17

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Saturday, October 30, 2010 at 13:36

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Saturday, October 30, 2010 at 06:31

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Saturday, October 30, 2010 at 06:06

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Saturday, October 30, 2010 at 04:27

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Saturday, October 30, 2010 at 01:14

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Saturday, October 30, 2010 at 00:24

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Friday, October 29, 2010 at 22:22

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Monday, October 25, 2010 at 07:37

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Monday, October 25, 2010 at 05:44

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Monday, October 25, 2010 at 04:35

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Monday, October 25, 2010 at 04:10

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Monday, October 25, 2010 at 03:45

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Monday, October 25, 2010 at 03:20

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Monday, October 25, 2010 at 02:55

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Monday, October 25, 2010 at 02:21

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Monday, October 25, 2010 at 01:31

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Monday, October 25, 2010 at 00:07

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Sunday, October 24, 2010 at 23:16

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Sunday, October 24, 2010 at 22:16

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Sunday, October 24, 2010 at 21:15

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Sunday, October 24, 2010 at 20:23

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Sunday, October 24, 2010 at 19:31

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Sunday, October 24, 2010 at 18:10

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Sunday, October 24, 2010 at 17:43

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Sunday, October 24, 2010 at 16:11

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Sunday, October 24, 2010 at 15:44

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Sunday, October 24, 2010 at 15:17

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Sunday, October 24, 2010 at 14:51

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Sunday, October 24, 2010 at 09:38

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Sunday, October 24, 2010 at 03:40

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Saturday, October 23, 2010 at 23:30

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Saturday, October 23, 2010 at 19:06

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Saturday, October 23, 2010 at 11:41

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Saturday, October 23, 2010 at 10:49

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Saturday, October 23, 2010 at 10:23

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Saturday, October 23, 2010 at 09:56

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Saturday, October 23, 2010 at 09:30

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Saturday, October 23, 2010 at 08:37

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Saturday, October 23, 2010 at 08:11

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Saturday, October 23, 2010 at 06:26

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Saturday, October 23, 2010 at 05:35

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Saturday, October 23, 2010 at 04:44

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Saturday, October 23, 2010 at 03:26

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Saturday, October 23, 2010 at 03:00

ارسال شده توسط : jonn2
comment5,  
on Saturday, October 23, 2010 at 02:35

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Saturday, October 23, 2010 at 02:09

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Saturday, October 23, 2010 at 01:18

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Saturday, October 23, 2010 at 00:53

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Saturday, October 23, 2010 at 00:27

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Friday, October 22, 2010 at 22:44

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Friday, October 22, 2010 at 22:18

ارسال شده توسط : jonn3
comment6,  
on Friday, October 22, 2010 at 21:26

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Friday, October 22, 2010 at 20:59

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Friday, October 22, 2010 at 17:24

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Friday, October 22, 2010 at 15:35

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Friday, October 22, 2010 at 13:49

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Friday, October 22, 2010 at 12:06

ارسال شده توسط : jonn2
comment1,  
on Friday, October 22, 2010 at 11:14

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Friday, October 22, 2010 at 10:48

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Friday, October 22, 2010 at 08:11

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Friday, October 22, 2010 at 07:43

ارسال شده توسط : jonn1
comment1,  
on Friday, October 22, 2010 at 06:51

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Friday, October 22, 2010 at 05:33

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Friday, October 22, 2010 at 04:42

ارسال شده توسط : jonn1
comment5,  
on Thursday, October 21, 2010 at 23:28

ارسال شده توسط : jonn3
comment4,  
on Thursday, October 21, 2010 at 23:02

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Thursday, October 21, 2010 at 22:11

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Wednesday, October 20, 2010 at 08:40

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Wednesday, October 20, 2010 at 07:50

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Wednesday, October 20, 2010 at 06:32

ارسال شده توسط : jonn2
comment4,  
on Wednesday, October 20, 2010 at 05:42

ارسال شده توسط : jonn3
comment5,  
on Wednesday, October 20, 2010 at 04:01

ارسال شده توسط : jonn2
comment6,  
on Wednesday, October 20, 2010 at 02:45

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 22:21

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 21:55

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 19:23

ارسال شده توسط : jonn3
comment1,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 18:32

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 16:44

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 16:18

ارسال شده توسط : jonn1
comment2,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 14:34

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 10:44

ارسال شده توسط : jonn2
comment3,  
on Tuesday, October 19, 2010 at 09:26

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Monday, October 18, 2010 at 16:27

ارسال شده توسط : jonn1
comment4,  
on Monday, October 18, 2010 at 12:35

ارسال شده توسط : jonn3
comment2,  
on Monday, October 18, 2010 at 10:53

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Monday, October 18, 2010 at 09:39

ارسال شده توسط : jonn2
comment2,  
on Monday, October 18, 2010 at 00:28

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Sunday, October 17, 2010 at 22:50

ارسال شده توسط : jonn1
comment3,  
on Sunday, October 17, 2010 at 16:52

ارسال شده توسط : jonn3
comment3,  
on Sunday, October 17, 2010 at 15:07

ارسال شده توسط : jonn1
comment6,  
on Sunday, October 17, 2010 at 12:09


Farsi Keyboard
*موارد ضروری
(توجه: نوشتار شما با يک بار تايپ انتقال می یابد. لطفاً قبل از اقدام دوباره ، صفحه را بازيابی کنید.)
  Bold Italic Underline
نام
متن پيغام*:
تعداد کاراکترهای پيغام:
 

Click on the emoticon smiley you would like to add to your comments.
روی هر کدام از شکلک ها که مايليد کليک کنيد تا در پيغام شما درج شود
[:)] Smile [:)] [:oops:] Embarassed [:oops:]
[;)] Wink [;)] [:star:] Star [:star:]
[o)] Shocked [:O] [xx(] Dead [xx(]
[:D] Big smile [:D] [|)] Sleepy [|)]
[:errr:] Confused [:errr:] [:V:] Disapprove [:V:]
[:(] Unhappy [:(] [:^:] Approve [:^:]
[:x] Angry [:x] [}:)] Evil smile [}:)]
[:o)] Clown [:o)] [8D] Cool [8D]
.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org