.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

رويدادها و خبرها    

روز جهاني من 

امروز 2 بهمن ، 22 ژانويه ؛ روز جهانی من است.

روز جهانی من را به همه انسان ها تبريک می گوييم. روز جهانی من يا خود (Self) روزی است که به ما يادآوری می کند که به خود توجه کنيم. به ما يادآوری می کند که به ذهن و جسم خود بيشتر بپردازيم و از اين اولين و مهم ترين وسيله ای ( تن و روان ) که در اختيار ماست بهتر مراقبت کنيم.

در اين روز ما می توانيم با هم جشن بگيريم و به خاطر وجود زيبای هم به هم تبريک بگوييم. در اين روز ما می توانيم برنامه های خود و هدف های خود را بر طبق اولويت تن و روان ، از نو بازبينی کنيم. در اين روز برنامه های ورزشی ذهن و جسم را در برنامه های روزمره خود الزام کنيم و صبح اين روز زيبا را همچون روزهای ديگر با نرمش و ورزش شروع کنيم.

اين روز توسط گروه نيک انديشان پيشنهاد شده است و اين گروه برای ثبت جهانی آن پيگيری خواهد کرد.

پيشنهاد : ورق بازی می تواند ورزش ذهنی خوبی باشد. (شايد بازی شطرنج همه گير نباشد) اما هيچ چيز نمی تواند جايگزين مطالعه شود. مديتيشن سکوت به مدت 5 دقيقه در هر روز يک نرمش ذهنی خوب است. نرمش صبحگاهی و ورزش اروبيک و يا کار با وزنه و يا دو عصرگاهی ، ورزش های خوبی برای تن هستند که برای همگان قابل اجرا می باشند.

شما هم پيشنهاد دهيد.

 
بایگانی رویدادها و خبرها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org