.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

رويدادها و خبرها    

پارك چيتگر 
جمعه سوم آذر ساعت 11 ایستگاه صادقیه قرار گذاشتیم(8 نفر از اعضای گروه نیک اندیشان و 7 نفر از دوستان) . بعد جمع شدن بچه ها به سمت پارک راه افتادیم  پارک که رسیدیم  یه جای ساکت پیدا کردیم و نشستیم و گروهی از بچه ها رفتند برای آتیش درست کردن، دیگه آتیش درست کردن جزئی از برنامه هامون شده بود. حدود ساعت 2 ناهار خوردیم و بعد از ناهار هم به همراه عده ای از بچه هابه سمت پیست دوچرخه سواری رفتیم . چقدر درختهای پیست با اون برگهای زردشون زیبا بود می شد پائیز رو با تمام وجود درک کرد.
خلاصه ساعت 5:30 دل از پارک کندیم و تو ایستگاه صادقیه از هم جدا شدیم.
 
بایگانی رویدادها و خبرها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org