.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

رويدادها و خبرها    

جايزه برای مرام ياهو گروه انديشه نيک 
اوايل سال84 چند ايميل در ياهوگروه نيک سرگرمی که پايه ای برای ياهو گروه انديشه نيک بود رد و بدل شد . برای اينکه نظر دوستان به مرام و آيين نامه ياهو گروه و مرام و آيين گروه نيک انديشان بيشتر جلب شود  برای ذکر چند مورد از مرام گروه که در ايميل ها اشاره شده بود جايزه ای تعيين گرديد. سه شنبه 23 خرداد 85 در نشست گروه ، مهرناز و پويا دو عضو فعال گروه که پاسخ صحيح را ارسال کرده بودند جايزه اين مسؤليت پذيری خود را دريافت کردند.
 
بایگانی رویدادها و خبرها.:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org