.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

هدف گروه نيك انديشان    

اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران از هر قشر و طبقه و مذهب و فرهنگ متفق القولندكه فرهنگ جامعه ايران آسيب ديده است .همه از ديدگاه خود مي نگرند و از ديدگاه خودفرهنگ مردم را تحليل مي كنند. ولي اين چنين نيست كه فرهنگ خود و قشر خود را قبول داشته باشند و فقط به فرهنگ هاي ديگر ايراد بگيرند . حتي فرهنگ فشر و مذهب طبقه خودرا هم آسيب ديده ميبينند . همه انتقاد مي كنند و علاجي هم براي دوري از اين آسيب هانمي بينند .
تشكيل اين گروه پيشنهادي بود تا بتوانيم آسيب هاي گذشته فرهنگ خودرا ترميم كنيم و از آسيب هاي ديگر نيز جلوگيري كنيم . بديهي است كه براي ترميم آسيبها بايد روي علل آن ها نيز فكر كنيم .
اين طرح (تشكيل گروه) بر مبناي كار گروهي اما كار بر روي خود پايه ريزي شده است . تا بتوانيم ايرادات فرهنگي و ذهني خود رادر جمع شناسايي كرده و در صدد رفع آن ها بر آييم .
رفع نقايص ذهني و فرهنگي نيازبه زير انتقاد بودن فرد دارد و اين كار در جمع بدون تنش امكان پذير خواهد بود.
در اين طرح پيشنهاد شد كه به هدف كار گروهي هر هفته  نشستی برگزار شود براي جمع شدن دور هم براي صحبت در مورد هدف گروه و همچنين تحقق بحث هاي مختلف تا گوش دادن و بحث كردن را بياموزيم . و از اطلاعات بسياري كه در اين بحث ها رد و بدل ميشود سود جوييم . اين مي تواند به گونه اي همچون يك باشگاه عمل كند .
جشن هاي ملي و مذهبي برگزار شود تا آداب فرهنگي آسيب ديده را از نو زنده كنيم و در اين جشنها همزيستي مسالمت آميز و آداب معاشرت را تمرين كنيم .
موسسه اي ثبت شود تابتواند به طور رسمي در مسايل فرهنگي جامعه اظهار نظر كند و در سمينارهاي رسمي شركت جويد
اميد است اين پيشنهاد با ياري دوستان پخته شده و محصول نهايي باعث نزديكي بيشتر (نه يكسان سازي) فرهنگ هاي مختلف شود ..:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org