.:: دسترسی عمومی ::.


 دسترسی

  .مرامنامه
  .تماس با گروه
  .درباره گروه
  .روش همراه شدن با گروه
  .صفحه اول

 خواندنی ها

  .گزارش نشست های هفتگی
  .گزارش برنامه های گروه
  .اخبار و رویدادهای گروه
  .پیشینه تشکیل گروه

 دريافتنی ها

  .کتاب، مقاله، متن سخنرانی
  .نشریه داخلی


.:: دسترسی همراهان ::.


 بايگانی

  .بحث های پيشنهادی
  .کتاب
  .فيلم

 دسترسی

  .ورود
  .ثبت نام

 

 

کتاب، مقاله، متن سخنرانی    


نوشته های مفيدی در اين قسمت برای شما دوستداران تعالی گنجانده شده است. لطفاً با کليک بر روی عنوان ها، آنها را دانلود کنيد.

مقالات ارائه شده در اين صفحه بيان گر خط فكري گروه نيك انديشان نمي باشند و فقط براي واداشتن ذهن ها به چالش و انديشه ارائه شده اند.

عنوان فايل يا فولدر قالب فایل يا فولدر
کتاب انسان در جستجوی معنا (دکتر ويکتور فرانکل) Folder
کتاب پزشک و روح (دکتر ويکتور فرانکل) Folder
کتاب تانترا از اُشو Folder
سخنان اُشو Folder
داستان ماهی سياه کوچولو Acrobat Reader (pdf)
مصاحبه با همکلاسی صمد بهرنگی در مورد زندگی صمد و کتاب ماهی سياه کوچولو Word Document
مصاحبه با همکلاسی صمد بهرنگی در مورد زندگی صمد و کتاب ماهی سياه کوچولو Acrobat Reader (pdf)
نقد داستان ماهی سياه کوچولو توسط همکلاسی صمد بهرنگی (موسی تقی زاده) Word Document
نقد داستان ماهی سياه کوچولو توسط همکلاسی صمد بهرنگی (موسی تقی زاده) Acrobat Reader (pdf)
آداب معاشرت Acrobat Reader (pdf)
آداب معاشرت (2) Word Document (Docx)
سرمايه جنسی (جلد اول) Acrobat Reader (pdf)
از بدنسازی بياموزيم (ذهن و بدسازی) Word Document (Docx)
آري اينچنين بود برادر (دكتر شريعتي) Acrobat Reader (pdf)
(اکنکار)آیا زندگی یک قدم زدن اتفاقی است؟ Acrobat Reader (pdf)
سرطان ، بهترين رويداد زندگی من Acrobat Reader (pdf)
انرژی های ناشناخته انسان(دکتر محسن فرشاد) Word Document
شازده کوچولو Acrobat Reader (pdf)
فیلم نامه شکوفه های گیلاس(نوشته سینا) Word Document
مقاله دوستی (موسی تقی زاده) Acrobat Reader (pdf)
ریشه و معنای برخی از واژه های مقاله دوستی(بردیا ) Acrobat Reader (pdf)
هدف ادبیات(ماکسیم گورکی) Acrobat Reader (pdf)
فرهنگ و شبه فرهنگ قسمت اول Acrobat Reader (pdf)
فرهنگ و شبه فرهنگ قسمت دوم Acrobat Reader (pdf)
فرهنگ و شبه فرهنگ قسمت سوم Acrobat Reader (pdf)
بعد چهارم قسمت اول Acrobat Reader (pdf)
بعد چهارم قسمت دوم Acrobat Reader (pdf)
بعد چهارم قسمت سوم Acrobat Reader (pdf)
واژه های ضروری انگلیسی Acrobat Reader (pdf).:: فراخوان ::. گروه نيک انديشان از همه انسان ها برای همراهی دعوت می کند


.:: باشگاه ها ::.


 باشگاه های حضوری

  .باشگاه نشست ها
  .باشگاه کوه و گردش
  .باشگاه بازديد
  .باشگاه خيريه
  .باشگاه سبز
  .باشگاه جشن و موسيقی
  .باشگاه ادبيات
  .باشگاه فيلم و نمايش
  .باشگاه نشريه
  .باشگاه ورزش و سرگرمی
  .باشگاه کتاب
  .باشگاه پژوهش فرهنگی و اجتماعی

 باشگاه های مجازی

  .وبلاگ گروه نيک انديشان
  .کانال تلگرام


 

Copyright, Nikandishan 2004-2007 ©
 Contact Us : Info@Nikandishan.Org